Adresář

Charitní pečovatelská služba Slavičín

Tel.: 571 112 202, 731 402 091
Komenského 115, Slavičín, 763 21
Vedoucí služby: Marie Fojtíková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

ošetření nohou
přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem
dohled nad dospělým občanem
pohybová edukace
zapůjčení termojídlonosiče
mytí znečištěného jídlonosiče

Charitní pečovatelská služba

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Jana Smílková - Sociální pracovník
Mgr. Věra Zemčíková - sociální pracovník
Ing. Jaroslav Luka - pastorační asistent a vedoucí centra sociální pomoci
Martina Gbelcová - pečovatelka
Zuzana Hrnčiříková - pečovatelka
Simona Staníková - pečovatelka
Simona Chovančíková - pečovatelka
Anna Urbánková - pečovatelka
Renata Šmotková - pečovatelka
Jaroslava Kadičová - pečovatelka
Marie Fojtíková - vedoucí služby
Ludmila Janáčková - pečovatelka
Eliška Hošková - pečovatelka