Kurzy českého jazyka pro cizince

Czech_languagePoradna pro cizince a migranty nabízí ZDARMA kurzy češtiny pro cizince. Nabízíme kurzy českého jazyka pro anglicky mluvící cizince a kurzy českého jazyka pro rusky mluvící cizince. Vhodným doplňkem je také kurz českých reálií, který je vhodnou průpravou pro splnění části zkoušky k získání českého občanství.

 

Výuka českého jazyka
pro cizince anglicky mluvící

Výuka probíhá ve skupinové formě pro dospělé každé pondělí od 16:30 na adrese Kanovnická 18, České Budějovice (v budově Diecézní charity ČB).
Do kurzu je nutné přihlásit se na základě předchozí domluvy v Poradně pro cizince a migranty.

 

Czech language course
for foreigners speaks English

Cours is for adult, every Monday at 16:30.
Adress: Kanovnická 18, České Budějovice
(The building of the Diocesan Charity of České Budějovice.)
It is necessary to register at the Counseling Center for Foreigners and Migrants.

 

Výuka českého jazyka
pro cizince rusky mluvící

Výuka probíhá ve skupinové formě každé pondělí od 17:00 na adrese Kanovnická 18, České Budějovice (v budově Diecézní charity ČB).
Kurz je veden v českém jazyce a je určen pro zájemce ze zemí (Rusko, Ukrajina, Bělorusko apod.).
Do kurzu je nutné přihlásit se na základě předchozí domluvy v Poradně pro cizince a migranty.

 

Обучение чешскому языку для иностранцев, говорящих по-русски

Обучение проходит в групповой форме каждый понедельник с 17:00 по адресу Kanovnická 18, České Budějovice (в здании Епархиальной благотворительной организации ČB).
Курс проводится на чешском языке и предназначен для тех, кто желает выучить ческий язык (Россия, Украина, Беларусь и др.).
На курс, необходимо зарегистрироваться на основании Вашего заявления в Консультационном центре для иностранцев и мигрантов.

České reálie

Kurz českých reálií

Tento kurz je vhodnou průpravou nejen pro splnění zkoušky k získání českého občanství, ale cizincům nabízí také lepší orientaci v české společnosti.
Kurz se koná každý pátek od 16 do 17 hod. v budově Střediska Diecézní charity České Budějovice.

Kurzy českého jazyka jsou zajišťovány z prostředků Ministerstva vnitra České republiky.

MVČR


Pro více informací nás kontaktujte:

Adresa: Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice (1. patro)