Asistenční služby cizincům na OAMP

OAMP

Od června 2013 je při Poradně pro cizince a migranty realizován projekt Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice podpořený Ministerstvem vnitra České republiky. Cílem projektu je poskytování asistence, poradenství a tlumočení cizincům z třetích zemí při jednání na pracovišti Oddělení pobytu cizinců České Budějovice.

Často se stává, že pokud jste cizinec/cizinka a máte si prodloužit pobyt, zažádat o trvalý pobyt apod., nemusíte si být zcela jisti správným vyplněním formulářů, nutností doložení veškerých dokladů a též tím, že jste porozuměli pracovníkům Ministerstva vnitra ČR, co je od vás třeba doplnit. Pro tyto případy je od 6. ledna 2014 přímo na pracovišti Oddělení pobytu cizinců České Budějovice přítomna interkulturní pracovnice. Jedná se o pracovnici Poradny pro cizince a migranty, která má v této oblasti potřebné zkušenosti a dokáže též zajistit tlumočení.

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

  • základní poradenství
  • tlumočení do ruštiny
  • pomoc s vyplňováním formulářů

Tyto aktivity jsou zaměřeny na státní příslušníky třetích zemí pobývající na území České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.
Služby jsou poskytovány přímo na pracovišti Ministerstva vnitra (Odboru azylové a migrační politiky), Oddělení pobytu cizinců České Budějovice na adrese Pražská třída 1257/23, 370 01 České Budějovice (1. patro).

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00  
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva vnitra České republiky na podporu integrace cizinců.

MV ČR


Kontakt:

Adresa: Pražská třída 1257/23, 370 01 České Budějovice, Oddělení pobytu cizinců České Budějovice, Odbor azylové a migrační politiky (1. patro)

Tat'jana Šeráková

interkulturní pracovnice, pracovnice v sociálních službách