Komunitní práce Novohradská

KP Novohradská

Komunitní práci Novohradská zajišťuje od 1. ledna 2022 Charita České Budějovice. 
Více informací na webu mchcb.cz

Podporujeme obyvatele vyloučené lokality Novohradská, aby vzali život zpátky do vlastních rukou, a napomáháme ke zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů jak mezi obyvateli vyloučené lokality, tak s jejím sousedstvím.

Pro koho tu jsme

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Novohradská v Českých Budějovicích, lidé ze sousedství a obyvatelé Českých Budějovic.

O co usilujeme

 • KPNZmírnění napětí v lokalitě Novohradská, podpora místní romské komunity a pomoc k dobrým vztahům s jejím okolím
 • Zplnomocňování obyvatel domu Novohradská
 • Zlepšování školního prospěchu dětí a kvalitní a bezpečné trávení volného času dětí
 • Rovnoprávné zapojení členů komunity do občanské společnosti
 • Objektivizace mediálního obrazu Romů a situace v lokalitě Novohradská ve spolupráci s médii

Co děláme

 • Novohradská_2019Komunitní pracovníci a dobrovolníci spolupracují s obyvateli Novohradské
 • Komunitní pracovníci a dobrovolníci vedou neformální rozhovory s lidmi ze sousedství
 • Pomáháme s doučováním a volnočasovými aktivitami pro místní děti
 • Realizujeme společné komunitní projekty, do jejichž plánování, přípravy a realizace se zapojují členové komunity jako rovnocenní partneři
 • Průběžně informujeme veřejnosti o tom, co děláme
 • Přispíváme ke sbližování romské a majoritní společnosti a napomáháme ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti

Principy

 • Věříme v krásu a důstojnost každého člověka
 • Důvěřujeme v možnosti jedinců i celé komunity
 • Podporujeme nejen jednotlivce, ale celou komunitu
 • Zplnomocňujeme, budujeme kapacity a sociální kapitál
 • Uplatňujeme rovné zacházení

Projekt Komunitní práce Novohradská 2021 je realizován díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky,
Jihočeského kraje a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Úřad vlády ČRJihočeský krajVDV Olgy Havlové

Komunitní pracovníci:

Mgr. Zuzana Fraňková (Řimnáčová), tel.: 734 695 598
Bc. Ester Dombrovská, tel.: 734 695 597

e-mail: komunitniprace@dchcb.charita.cz

Zprávy z Komunitní práce Novohradská: