Komunitní práce Novohradská

KP Novohradská

Podporujeme obyvatele vyloučené lokality Novohradská, aby vzali život zpátky do vlastních rukou, a napomáháme ke zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů jak mezi obyvateli vyloučené lokality, tak s jejím sousedstvím.

Pro koho tu jsme

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Novohradská v Českých Budějovicích, lidé ze sousedství a obyvatelé Českých Budějovic.

O co usilujeme

 • KPNZmírnění napětí v lokalitě Novohradská, podpora místní romské komunity a pomoc k dobrým vztahům s jejím okolím
 • Zplnomocňování obyvatel domu Novohradská
 • Zlepšování školního prospěchu dětí a kvalitní a bezpečné trávení volného času dětí
 • Rovnoprávné zapojení členů komunity do občanské společnosti
 • Objektivizace mediálního obrazu Romů a situace v lokalitě Novohradská ve spolupráci s médii

Co děláme

 • Novohradská_2019Komunitní pracovníci a dobrovolníci spolupracují s obyvateli Novohradské
 • Komunitní pracovníci a dobrovolníci vedou neformální rozhovory s lidmi ze sousedství
 • Pomáháme s doučováním a volnočasovými aktivitami pro místní děti
 • Realizujeme společné komunitní projekty, do jejichž plánování, přípravy a realizace se zapojují členové komunity jako rovnocenní partneři
 • Průběžně informujeme veřejnosti o tom, co děláme
 • Přispíváme ke sbližování romské a majoritní společnosti a napomáháme ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti

Principy

 • Věříme v krásu a důstojnost každého člověka
 • Důvěřujeme v možnosti jedinců i celé komunity
 • Podporujeme nejen jednotlivce, ale celou komunitu
 • Zplnomocňujeme, budujeme kapacity a sociální kapitál
 • Uplatňujeme rovné zacházení

Projekt Komunitní práce Novohradská 2020 je realizován díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky,
Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

KP_Novohradská_loga

Komunitní pracovníci:

Mgr. Zuzana Řimnáčová, tel.: 734 695 598
Ester Dombrovská, tel.: 734 695 597

e-mail: komunitniprace@dchcb.charita.cz

Zprávy z Komunitní práce Novohradská:

Návrat do školy čeká i děti z vyloučené lokality
28. srpna 2020 Komunitní práce Novohradská

Návrat do školy čeká i děti z vyloučené lokality

Téměř po půl roce se žáci a studenti 1. září vrací do školních lavic. Uzavření škol v polovině března letošního roku v souvislosti s onemocněním covid-19 zkomplikovalo průběh školního roku a znesnadnilo také doučování a jiné aktivity organizované pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro které je velice důležité, aby se jim někdo osobně věnoval. V jedné z českobudějovických vyloučených lokalit na Novohradské se rodinám s dětmi věnují komunitní pracovníci z diecézní Charity.

Aktivity i volný čas během covid-19 na míru
6. dubna 2020 Komunitní práce Novohradská

Aktivity i volný čas během covid-19 na míru

Uzavření škol v souvislosti s onemocněním covid-19 znesnadnilo uskutečňování volnočasových aktivit a doučování dětí ze sociálně slabých rodin také ve vyloučené lokalitě Novohradská v Českých Budějovicích. Jakékoli činnosti totiž mohou nyní probíhat pouze bez přímého kontaktu s dětmi. Pracovníci realizující volnočasové aktivity ve vyloučené lokalitě se tak museli poprat s velkou výzvou, jak s dětmi udržet kontakt a nadále jim pomáhat s doučováním.

Společnost LEGO® darovala prostřednictvím Charity stavebnice znevýhodněným dětem
20. prosince 2019 Tiskové zprávy

Společnost LEGO® darovala prostřednictvím Charity stavebnice znevýhodněným dětem

13 tisíc dětí ze sociálně potřebných rodin z celé republiky dostane k Vánocům nové stavebnice LEGO®. Prostřednictvím projektu Build to Give chce společnost LEGO po celém světě darovat 1 milion LEGO stavebnic dětem, v obtížných situacích. Proto oslovila fanoušky všech věkových kategorií, aby vymysleli a postavili zábavné vánoční ozdoby a sdíleli je online s hashtagem #BuildtoGive. 1 250 kusů stavebnic získal od Arcidiecézní charity Praha, hlavního partnera společnosti LEGO v tomto projektu, také českobudějovická Diecézní charita, která je dále distribuovala dětem.ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Komunitní pracovníci na zkušené v Ostravě
3. října 2019 Z našich služeb a projektů

Komunitní pracovníci na zkušené v Ostravě

Ostrava, České Budjěovice –  Na konci září vycestovali pracovníci Komunitní práce Novohradská při českobudějovické diecézní charitě sbírat zkušenosti do Moravskoslezského kraje. Během dvoudenní stáže Diecézní charitu Ostravsko-opavskou, kde mohli porovnávat a v praxi vidět fungování ostravské komunitní práce.

Jak na dluhy poradil kurz finanční gramotnosti
23. září 2019 Z našich služeb a projektů

Jak na dluhy poradil kurz finanční gramotnosti

České Budějovice – V rámci projektu Komunitní práce Novohradská se v pátek 20. září konal další kurz věnovaný finanční gramotnosti. Tentokrát cílil na problematiku dluhů a jak na ně. Účastníci se například dozvěděli, že strůjcem dluhů může být nepřímo i čtyřnohý domácí mazlíček. Cyklus přednášek na téma Finanční gramotnost je určen pro členy komunity žijící v českobudějovické vyloučené lokalitě Novohradská.