Pomoc v době koronavirové pandemie

covid

I v čase ohrožení koronavirem covid-19 je naší povinností pomáhat těm nejslabším, nejohroženějším, chronicky nemocným nebo seniorům – a nejen proto, že z hlediska onemocnění covid-19 patří mezi nejrizikovější skupinu. Snahou Charity však je pomoci maximu lidí, kteří nás potřebují třeba proto, že jim nová situace přinesla překážky, s nimiž si sami neporadí – od hrozících dluhů po péči o blízké.

Kde Vám poradíme a pomůžeme?

Informační linky Charit

mohou Vám poradit se sociální a zdravotní problematikou, péčí o člena rodiny, zajištění návazných služeb a další.

Krizová pomoc

DCH Č. Budějovice
tel.: 731 604 591

OCH Vimperk
tel.: 732 122 071

Duchovní pomoc

P. Martin Sedloň
tel.: 731 621 241

Pomoc se zajištěním nákupů a obědů

Dovoz nákupů a obědů standardně zajišťují dle aktuálních kapacit také další charitní pečovatelské služby. Pro více informací kontaktujte nejbližší Charitu.

Více informací k aktuálním vladním opatřením a řešení konkrétních životních situací ZDE

Pomoc samoživitelům

Pomoc samoživitelům

Rodiče samoživitelé – muži, ženy, ale také prarodiče, kterým byla svěřena vnoučata – patří k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. O pomoc v podobě poskytnutí nebo úhrady potřebné věci či finanční dar mohou samoživitelé požádat na nejbližší Charitě.

Více informací

Jak můžete pomoci Vy?

 

 

Naděje se vrátí!

Naděje se vrátí!

Pandemie covid-19 vtrhla do života mnoha lidí a napáchala obrovské škody. Někdy je připravila i o živitele. Na pomoc takto zasaženým rodinám pořádá Charita Česká republika sbírku „Naděje se vrátí“, která jim pomůže překonat existenciální, sociální i zdravotní dopady krize.

Více informací

dobrovolníci

Pomáhejte, kde to jde

Zapojte se aktivně jako dobrovolník Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice. Můžete pomáhat například s rozvozem obědů a vypomáhat tam, kde je to aktuálně potřeba. 

Chci se zapoji

Kontaktní osoby pro přijímání nabídek pomoci:

Patrik Coufal

Tel.: 731 441 760
vedoucí ekonomického oddělení, fundraiser