Informace ke COVID-19

covid-19

I v čase ohrožení koronavirem covid-19 je naší povinností pomáhat těm nejslabším, nejohroženějším, chronicky nemocným nebo seniorům – a nejen proto, že z hlediska onemocnění covid-19 patří mezi nejrizikovější skupinu. Snahou Charity však je pomoci maximu lidí, kteří nás potřebují třeba proto, že jim nová situace přinesla překážky, s nimiž si sami neporadí – od hrozících dluhů po péči o blízké.

!  Mimořádné opatření pro Jihočeský kraj  !

Od 27. 7. 2020 platí nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.
Děkujeme za pochopení a respektování nařízení.

Kde Vám poradíme a pomůžeme?

Informační linky Charit v českobudějovické diecézi 

mohou Vám poradit se sociální a zdravotní problematikou, péčí o člena rodiny, zajištění návazných služeb a další.

Krizová pomoc

tel.: 731 604 591, 731 604 592

Duchovní pomoc

P. Martin Sedloň
tel.: 731 621 241

Finanční pomoc
ze Sbírky pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci


více informací

Jak můžete pomoci?

rouska

Roušky pro Charitu

Uvítáme roušky pro pracovníky sociálních a zdravotních služeb i pro klienty charitních služeb.
Pokud šijete a chcete podpořit služby Charity i potřebné, můžete roušky (ideálně dvouvrstvé, ze 100% bavlny a zabalené do igelitového sáčku) přinést na sběrná místa:
Diecézní charita Č. Budějovice (Kanovnická 18)
Dobrovolnické centrum (B. Němcové 53)

dobrovolníci

Pomáhejte, kde to jde

Zapojte se aktivně jako dobrovolník Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice. Můžete šít roušky, podílet se na jejich distribuci potřebným, rozvážet materiál, nebo nabídnout to, co umíte.

Chci se zapoji

Sbírka pro Česko

Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci!

Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Více informací


Kontaktní osoby pro přijímání nabídek pomoci: