Pomoc v době koronavirové pandemie

covid-19

I v čase ohrožení koronavirem covid-19 je naší povinností pomáhat těm nejslabším, nejohroženějším, chronicky nemocným nebo seniorům – a nejen proto, že z hlediska onemocnění covid-19 patří mezi nejrizikovější skupinu. Snahou Charity však je pomoci maximu lidí, kteří nás potřebují třeba proto, že jim nová situace přinesla překážky, s nimiž si sami neporadí – od hrozících dluhů po péči o blízké.

Kde Vám poradíme a pomůžeme?

Informační linky Charit

mohou Vám poradit se sociální a zdravotní problematikou, péčí o člena rodiny, zajištění návazných služeb a další.

Krizová pomoc

tel.: 731 604 591, 732 122 071

Duchovní pomoc

P. Martin Sedloň
tel.: 731 621 241

Finanční pomoc
ze Sbírky pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci


více informací

Pomoc se zajištěním nákupů a obědů

Jedná se o dočasnou mimořádnou nabídku pro seniory a osoby se zdravotním omezením. Dovoz nákupů a obědů standardně zajišťují dle aktuálních kapacit také další charitní pečovatelské služby. Pro více informací kontaktujte nejbližší Charitu.

Jindřichův Hradec    Sušice

 

Jak můžete pomoci?

rouska

Roušky pro Charitu

Po předchozí domluvě uvítáme roušky pro pracovníky sociálních a zdravotních služeb i pro klienty charitních služeb. Pokud šijete a chcete podpořit služby Charity i potřebné, můžete roušky (ideálně dvouvrstvé, ze 100% bavlny a zabalené do igelitového sáčku) přinést na sběrná místa:
Diecézní charita Č. Budějovice (Kanovnická 18)
Dobrovolnické centrum (B. Němcové 53)

dobrovolníci

Pomáhejte, kde to jde

Zapojte se aktivně jako dobrovolník Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice. Můžete šít roušky, podílet se na jejich distribuci potřebným, rozvážet materiál, nebo nabídnout to, co umíte.

Chci se zapoji

Sbírka pro Česko

Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci!

Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Více informací


Kontaktní osoby pro přijímání nabídek pomoci: