Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Farnost Borovany:

 • 30% Příspěvek na hospicovou péči (Hospice sv. J. N. Neumanna v Prachaticích)
 • 70% podpora terapeutických a chráněných dílen (Nazaret)

Farní charita Boršov nad Vltavou:

 • 15% Podpora domova pro matku a dítě (při FCH Veselíčko)
 • 15% Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí
 • 15% Podpora hospicové péče (Hospic sv. Jan N. Neumanna v Prachaticích)
 • 10% Podpora Dobrovolnického centra Diecézní charity
 • 15% Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ve farnosti
 • 25% Krizový fond pro mimořádné události (živelné pohromy)

Diecézní charita České Budějovice

 • Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi
 • Podpora projektů Dobrovolnického centra
 • Podpora Poradny pro cizince a migranty

Městská charita České Budějovice

 • 75 % Podpora komplexní domácí péče
 • 25% Podpora rodin, dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, podpora lidí s duševním onemocněním, včetně centra sociálních služeb pro lidi bez domova

Farnost Doudleby

 • 50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova (sv. Pavla - MCH Č. Budějovice)
 • 50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova (sv. Petra - FCH Prachatice)

Oblastní charita Horažďovice

 • 79% Podpora na zkvalitnění Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, včetně občanské poradny
 • 2 % Na fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách
 • 9 % Podpora centra volného času pro děti a mládež za sociálně vyloučených rodin
 • 10% Podpora péče o handicapované osoby

Farnost Chlum u Třeboně

 • Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
 • Podpora péče o nemocné seniory a handicapované osoby
 • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin
 • Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi.
 • Fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách

Farnost Chýnov

 • 65% Adopce na dálku dvou dětí na Haiti
 • 25% Podpora projektů Farní charity Tábor
 • 10% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

Farní charita Kamenice nad Lipou

 • 95% Podpora na zkvalitnění charitní pečovatelské služby
 • 5 % Na pomoc osobám v tíživé životní situaci

Farnost Kamenný Újezd

 • Podpora Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě České Budějovice

Charita Kaplice

 • 87% Podpora sociálních služeb Charity Kaplice
 • 13% Krizový fond pro osoby v aktuální životní krizi, včetně pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou

Farní charita Katovice

 • 65% péče o nemocné seniory a handicapované osoby
 • 35% Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, včetně nemocných seniorů ve farnosti

Farnost Ledenice

 • Podpora střediska pro pomoc lidem se zdravotním postižením (Borůvka)
 • Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
 • Podpora domova klidného stáří (České katolické charity)

Farnost Lišov

 • 50% Podpora postiženým dětem (Centrum Bazalka)
 • 50% Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)

Charita Malenice

 • 58% Podpora Charitní pečovatelské služby
 • 23% Příspěvek na Adopci na dálku (Sunila Kumara z Indie)
 • 19% Aktivizační činnost pro nemocné seniory

Farní charita Milevsko

 • 60% Podpora dětí a mládeže prostřednictvím služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (Nízkoprah Fanouš)
 • 40% Podpora a pomoc ridinám s dětmi v nepříznivé životní a sociální situaci prostřednictvím služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Rozárka)

Farnost Mladá Vožice

 • 65% Podpora mateřského centra a centra volného času
 • 15% Podpora projektů Farní charity Tábor
 • 10% podpora humanitární pomoci při přírodních katastrofách, včetně zahraničních projektů (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Zimbabwe) organizované Diecézní charitou Č. Budějovice
 • 5 % Humanitární pomoc poskytovanou Charitou ČR

Oblastní charita Nové Hrady

 • 100% Na pomoc zdravotně postiženým dětem

Farní charita Pacov

 • 100% Podpora a zkvalitnění terénní pečovatelské služby

Oblastní charita Pelhřimov

 • 100% na podporu udržitelnosti poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně přímé humanitární pomoci lidem v nouzi

Oblastní charita Písek

 • 100% Na podporu a zkvalitnění projektů Oblastní charity Písek

Farní charita Prachatice

 • 30% Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
 • 30% Podpora Azylového domu sv. Petra pro muže v Záblatí
 • 40%Podpora terénního programu "Most naděje"

Farní charita Protivín

 • 100% Na zkvalitnění činnosti - volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem

Farnost Sezimovo Ústí

 • Podpora domácí hospicové péče (Jordán)
 • Pomoc na ozdravný pobyt dětem ze sociálně slabých rodin

Farnost Soběslav

 • 50% Podpora rodin s dětmi s postižením
 • 50% Podpora rodin pečující o svého blízkého při umírání

Oblastní charita Strakonice

 • Podpora terénní pečovatelské služby pro seniory

Farnost Suchdol nad Lužnicí

 • 30% Na podporu projektů Oblastní charity Třeboň
 • 25% Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v Suchdole a okolí
 • 30% Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi
 • 15% Na fond krizové, humanitární pomoci v ČR

Oblastní charita Sušice

 • 100% Pro udržitelnost poskytovaných služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v obtížných životních situacích. Humanitární pomoc lidem v nouzi

Farnost Štěkeň

 • 50% Podpora dětského domova v Zimbabwe
 • 50% Humanitární pomoc Ukrajině

Farní charita Tábor

 • 16% Na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší
 • 42% Podpora projektu AURITUS - centrum pro lidi ohrožené drogou
 • 42% Na podporu Dobrovolnického centra Tábor

Oblastní charita Třeboň

 • 10% Podpora pečovatelské služby ASTRA
 • 70% Podpora Občanské poradny
 • 5% Přímá pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
 • 15% Podpora sociálně terapeutické dílny Motýl

Farní charita Týn nad Vltavou

 • 10% Podpora občanské poradny
 • 40% Podpora projektu Senior šance
 • 50% Na volnočasové aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO

Farní charita Velešín

 • 90% Na podporu projektů Charity kaplice
 • 10% Krizový fond pro mimořádné události

Farnost Veselí nad Lužnicí

 • 70% pomoc sociálně slabým, vícečetným rodinám
 • 30% Na podporu Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

Farní charita Veselíčko

 • Na podporu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě (azylový dům)

Oblastní charita Vimperk

 • 30% Podpora Domu klidného stáří Pravětín
 • 30% podpora projektu Nexus - krizová pomoc osobám, které se nacházejí v ohrožení zdraví či života - kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
 • 40% Podpora projektu Služby pro rodiny s dětmi

Farnost Vlachovo Březí

 • 50% Podpora hospicové péče pro hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 • 25% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve farnosti
 • 25% Pomoc sociálně slabým rodinám

Farnost Vodňany

 • Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 • Podpora Občanské poradny (FCH Týn nad Vltavou)
 • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením (Žlutý petrklíč)
 • Pomoc zdravotně postiženým obyvatelům (domov sv. Linharta)
 • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti

Farní charita Vyšší Brod

 • Na podporu rodin s tělesně postiženými dětmi
 • Podpora projektu Adopce na dálku v Indii
 • Podpora sociálně slabých rodin

Charita Zliv

 • 100% Na zajištění volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10