Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2016

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2016

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Záměry pro využití darovaných peněz musí před konáním sbírky schválit Tříkrálová komise. Komise schválila záměry sbírky, které jsou uvedeny v tomto článku.

Charita Bílá Hůrka:

 • Adopce na dálku – zaplacení ročního příspěvku pro dítě z rozvojové země (roční příspěvek činí 6 000 Kč)

Farní charita Boršov nad Vltavou:

 • Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi – zajištění provozu azylového domu, který provozuje Farní charita Prachatice (100% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Kamenný Újezd - Kosov)
 • Dům sv. Pavla – služby pro osoby bez domova – zajištění provozu azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra, které provozuje Městská charita České Budějovice (50% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Doudleby)
 • Dům sv. Petra pro muže – zajištění provozu azylového domu, který v Záblatí u Prachatic provozuje Farní charita Prachatice (50% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Doudleby a 50% z výtěžku sbírky ve farnosti Kamenný Újezd)
 • Domova sv. Alžběty pro matku a dítě – zajištění provozu azylového domu, který provozuje Farní charita Veselíčko (50% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Kamenný Újezd a 15% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Adopce na dálku – zaplacení ročního příspěvku na Adopci na dálku pro dítě z Běloruska (15% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Hospic – zajištění provozu Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích (15% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Dům sv. Františka – chráněné bydlení – domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které provozuje ve Veselí nad Lužnicí Diecézní charita České Budějovice (15% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Volnočasové aktivity dětí a mládeže – podpora kvalitního trávení volného času dětí a mládeže z farnosti Boršov nad Vltavou (10% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Krizová pomoc – operativní rezerva pro nečekané události a živelné pohromy (30% z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Boršov nad Vltavou)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem – zajištění provozu zařízení, které ve Starém Městě pod Landštejnem provozuje Farní charita Protivín (100 z výtěžku sbírky, konané na území farnosti Kamenný Újezd - Chlumec)

Diecézní charita České Budějovice – středisko:

 • Poradna pro cizince a migranty - materiální, potravinová a sociální pomoc pro cizince a migranty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (25% z výtěžku sbírky)
 • Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi - materiální, sociální a potravinová pomoc pro ženy a dívky v nepříznivé životní situaci (25% z výtěžku sbírky)
 • Dobrovolnické centrum - podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin (25% z výtěžku sbírky)
 • Humanitární pomoc - pomoc lidem postiženým životní tragédií či přírodní katastrofou, např. povodní, vichřicí apod. (25% z výtěžku sbírky)

Městská charita České Budějovice:

 • Komplexní domácí péče – vybavení a zajištění provozu středisek: Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence a Charitní ošetřovatelská služba (20% z výtěžku sbírky)
 • Domino – služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním – vybavení a zajištění provozu služby pro lidi s duševním onemocněním (40% z výtěžku sbírky)
 • Dům sv. Pavla – služby pro osoby bez domova – podpora a zajištění provozu centra sociálních služeb Dům sv. Pavla, který provozuje Azylový dům, Noclehárnu a Nízkoprahové denní centrum (30% z výtěžku sbírky)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – V.I.P. rodina – podpora dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin (10% z výtěžku sbírky)

Oblastní řeckokatolická charita v Českých Budějovicích:

 • Dofinancování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kaplici a v Českých Budějovicích (50% z výtěžku sbírky)
 • Zabezpečení celoročního poskytování výše uvedených registrovaných sociálních služeb, tj. provozní náklady, pomoc sociálně slabým rodinám (50% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Horažďovice:

 • Podpora provozování nestátních zdravotnických zařízení, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, poskytovaných jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní – příspěvek na náklady spojené s poskytováním Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a Občanské poradny. Finance by se také použily na úhradu nákladů spojených s pořádáním různých přednášek, koncertů, zájezdů a dalších volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany, které jsou fakultativními službami Pečovatelské služby (79% z výtěžku sbírky)
 • Fond krizové humanitární pomoci při živelných a přírodních katastrofách – každého může postihnout krizová situace v důsledku vlivu přírodních živlů. Oblastní charita Horažďovice by ráda disponovala alespoň malou částkou, která by mohla být v případě potřeby okamžitě využita k materiální pomoci postiženým osobám z Horažďovicka (2% z výtěžku sbírky)
 • Centra volného času pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin – v obci Chanovice u Horažďovic vyrůstá několik dětí z Dětského domova Kašperské Hory v rodinném domku, který poskytla obec. Dům funguje jako malá rodina. Z Tříkrálové sbírky chceme přispět na volnočasové aktivity dětí (cca 3% z výtěžku sbírky, výše částky se odvíjí od výtěžku sbírky v obci Chanovice)
 • Centra volného času pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin -  v Oselcích žije v domku rodinná skupina dětí z Dětského domova Nepomuk. Z výtěžku Tříkrálové sbírky chceme přispět na sportovní aktivity a volný čas dětí (cca 6% z výtěžku sbírky, výše částky se odvíjí od výtěžku sbírky v obcích Oselce, Kotouň, Nová Ves a Černice)
 • Péče o handicapované osoby – výtěžek bychom chtěli věnovat rodině tříletého chlapce se zdravotním postižením, jemuž komplikují běžný život následky dětské obrny. Výtěžek sbírku pomůže k zakoupení rehabilitačního stroje, na který rodina nemá dostatek finančních prostředků. Rehabilitační kolo posílí hybnost dolních končetin (cca 10% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Chlum u Třeboně:

 • Hospicová péče – příspěvek mobilnímu hospici Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni (20% z výtěžku sbírky)
 • Péče o seniory a handicapované osoby – návštěvy ve spádovém Domově seniorů a Domě s pečovatelskou službou s uspořádáním programů pro seniory, finanční pomoc v podobě uhrazení zdravotních pomůcek nebo cestovného k lékaři pro osoby tělesně postižené nebo rodiny s dětmi s postižením (15% z výtěžku sbírky)
 • Podpora smysluplného trávení volného času pro děti a mládež – příspěvky dětem ze sociálně slabých rodin na tábory, výlety apod., zajištění využití volného času uspořádáním speciálního programu, ev. výletu, zájezdu (10% z výtěžku sbírky)
 • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v ČR – pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, nákup potravin (25% z výtěžku sbírky)
 • Zahraniční podpora a fond krizové humanitární pomoci pro ČR i pro zahraničí – příspěvky osvědčeným zahraničním organizacím na trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, včetně pomoci v naší zemi či zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů, na pomoc uprchlíkům v České republice (30% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Chýnov:

 • Adopce na dálku – příspěvek na adopci na dálku pro dvě děti z Haiti, adopce je zajištěna přes Olomouckou charitu (65% z výtěžku sbírky) 
 • Farní charita Tábor – příspěvek na činnost Farní charity Tábor (25% z výtěžku sbírky) 
 • Děti ze sociálně slabých rodin – podpora účasti dětí na letním táboře, který pořádá chýnovská farnost (10% z výtěžku sbírky)   

Farní charita Jindřichův Hradec:

 • Poradna pro lidi v nouzi - podpora lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (30% z výtěžku sbírky)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci (30% z výtěžku sbírky)
 • Noclehárna sv. Antonína – na péči o osoby, které jsou bez přístřeší (30% z výtěžku sbírky)
 • Potraviny pro potřebné – základní potraviny pro lidi v tíživé sociální situaci (10% z výtěžku sbírky)

Farní charita Kamenice nad Lipou:

 • Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou
  • nákup nového automobilu, sloužícího převážně pro potřeby pečovatelské služby, např. pro rozvoz obědů apod. (60% z výtěžku sbírky)
  • modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů Charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou (30% z výtěžku sbírky)
  • pomoc osobám v tíživé životní situaci (10% z výtěžku sbírky)

Charita Kaplice:

 • Krizový fond pro Římskokatolickou farnost Kaplice – zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální životní krizi (8% z výtěžku sbírky) 
 • Sociální služby Charity Kaplice – na péči o seniory a osoby handicapované, na podporu modernizace, rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových center pro děti a mládež, na podporu rozvoje a uhrazení nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz následujících zařízení Charity Kaplice: terapeutická a chráněná dílna, terénní programy, sociálně rehabilitační programy, podpora zaměstnávání, koordinace, metodika a propagace charitního díla (85% z výtěžku sbírky)
 • Krizový fond Charity Kaplice – zřízení krizového fondu na pomoc lidem v nouzi, zejména lidem postiženým mimořádnou událostí (7% z výtěžku sbírky)

Farní charita Katovice:

 • Péče o seniory a osoby handicapované
  • Podpořit přestárlé, nemohoucí a handicapované v nouzi, aby mohli dožít svůj život důstojně ve své rodině (50% z výtěžku sbírky) 
  • Umožnit starým a nemocným celostní přípravu na velikonoční svátky. Umožnit osobní setkání mezi vrstevníky, kulturní zážitek, duchovní přípravu a přijetí svátostí (20% z výtěžku sbírky) 
 • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež nejen ze sociálně vyloučených rodin a pro celou jejich širokou rodinu – podpořit a organizovat akce, ve kterých se smysluplným způsobem organizuje volný čas pro děti a celé rodiny. Smyslem je, aby děti a mládež nejen ze soc. slabých rodin, ale i celá široká rodina, trávili více času společně, a aby nedocházelo ke konfliktu generací (30% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Lišov:

 • Centrum Bazalka – podpora aktivit Centra Bazalka v Českých Budějovicích. Centrum Bazalka, denní a týdenní stacionář, včetně speciální ZŠ a MŠ, pomáhá rodinám s těžce postiženými dětmi žít běžný, rovnocenný a plnohodnotný život. Díky tmou děti zůstávají v rodině a nejsou svěřeny do celoročního opatrování v ústavech. Péče o děti probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje specifické potřeby každého dítěte. Jedním z cílů je dosáhnout co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti dětí a odrostlejších klientů i za cenu velké časové náročnosti pro zaměstnance (50% z výtěžku sbírky)
 • Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. – zajištění provozu hospicové péče. Hospic sv. Kleofáše Třeboň poskytuje domácí hospicovou péči pro obyvatele Třeboňska, přičemž do oblasti jejího působení spadá také farnost Lišov. Paliativní tým (lékař, sestra, sociální pracovnice, pečovatelky, duchovní) pracuje přímo v rodině umírajícího, který tak může poslední dny svého života strávit mezi blízkými. Hospicová péče se stará o pacienta i jeho rodinu komplexně po všech stránkách – fyzické, psychické i spirituální – v souladu s přáním pacienta. Hospic je nestátní neziskovou organizací, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí (50% z výtěžku sbírky)

Charita Malenice:

 • Pečovatelská služba – provoz a udržení pečovatelské služby (23% z výtěžku sbírky)
 • Adopce na dálku – příspěvek na podporu vzdělávání chlapce z Indie (77% z výtěžku sbírky)

Farní charita Milevsko:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi – klub Fanouš – provozní náklady; dovybavení a nákup potřeb pro uživatele služby Nízkoprahové zařízení (80% z výtěžku sbírky)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rozárka – provozní náklady; pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci, materiál na tvoření s dětmi, přímá materiální a potravinová pomoc v sociální a hmotné nouzi. Provoz charitního šatníku, nákup materiálu pro pletení obvazů pro malomocné a další (20% z výtěžku sbírky)

Farní charita Nepomuk:

 • Léčebna dlouhodobě nemocných Horažďovice – zakoupení polohovacích postelí pro pacienty (40% z výtěžku sbírky)
 • Pomoc sociálně slabým rodinám s malými dětmi (20% z výtěžku sbírky)
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně (20% z výtěžku sbírky)
 • Léčba rakoviny studentky z Klatovska (20% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Nové Hrady:

 • Pomoc sirotkům – finanční pomoc dvěma sourozencům, kterým zemřeli oba rodiče a nyní se o ně starají prarodiče. Sourozenci žijí v okrese České Budějovice. Farnost, ve které sourozenci žijí, spolupracuje s Oblastní charitou Nové Hrady na organizaci Tříkrálové sbírky již 5 let. Finanční pomoc bude vyplacena jednorázově na potřeby rodiny (80% z výtěžku sbírky)
 • Práce s mládeží – práce s mládeží ve farnostech, které se podílejí na organizaci Tříkrálové sbírky, tj. Nové Hrady, Horní Stropnice, Dobrá Voda, Rychnov a Olešnice (20% z výtěžku sbírky)

Farní charita Pacov:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála – podpora a zkvalitnění služeb nízkoprahového zařízení; Nízkoprahové zařízení Spirála se zaměřuje na práci s neorganizovanými skupinami dětí a mladých lidí (11 – 23 let), a to včetně jedinců sociálně znevýhodněných. Cílem je vytvářet pravidelnou nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit, a podporovat a pomáhat cílové skupině řešit jejich každodenní problémy a jiné osobní záležitosti. Činnost v klubu probíhá formou trvalé bezplatné nabídky volnočasových aktivit, jednorázových akcí, besed, turnajů, workshopů, individuální práce a tvořivých dílen (100% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Pelhřimov:

 • Udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích a přímá humanitární pomoc lidem v nouzi. Sociální služby (odborné sociální poradenství, služby sociální péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), nestátní zdravotnické zařízení, středisko vzájemné pomoci (šatník, potravinová pomoc, pomoc při mimořádných událostech, přímá či materiální pomoc a další formy podpory osobám v sociální i hmotné nouzi), podpora pro pečující a osvětová a vzdělávací činnost. Na výše uvedený záměr bude využito 100% z výtěžku sbírky.   

Oblastní charita Písek:

 • Charitní poradna – zajištění provozu charitní poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství. Poskytuje bezplatnou a nestrannou pomoc osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nejsou schopny ji řešit vlastními silami. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení uživatele (50% z výtěžku sbírky)
 • Charitní středisko pomoci – zajištění provozu charitního střediska. Středisko pomoci zajišťuje provozování půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek, která je provozována na základě živnostenského oprávnění a je určena pro klienty našich služeb Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby i pro osoby žijící ve městě Písku a v obcích v regionu Písek. Dále zajišťuje příjem, výdej a evidenci potravinové, materiální a humanitární pomoci osobám v nouzi. Tato pomoc potřebným je poskytována zdarma (50% z výtěžku sbírky)

Farní charita Prachatice:

 • Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům) – podpora a zkvalitnění materiálně-technického zázemí, podpora provozu služby (náklady na běžný provoz, úhrada nájemného, očkování zaměstnanců, školení zaměstnanců, účetní audit, pojištění, zpracování a tisk výroční zprávy), úhrada mzdových nákladů (30% z výtěžku sbírky)
 • Dům sv. Petra pro muže (azylový dům) – podpora a zkvalitnění materiálně-technického zázemí, podpora provozu služby (náklady na běžný provoz, úhrada nájemného a služeb, očkování zaměstnanců, školení zaměstnanců, účetní audit, pojištění), úhrada mzdových nákladů (30% z výtěžku sbírky)
 • Most naděje (terénní program) – podpora provozu služby (úhrada nájemného, pohonné hmoty, očkování zaměstnanců, školení zaměstnanců, účetní audit, pojištění, úhrada podílu nájmu kanceláře administrativy, tisk informačních letáků, tisk výroční zprávy), úhrada mzdových nákladů (40% z výtěžku sbírky)

Farní charita Protivín:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ – volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabé rodiny, provozní náklady nízkoprahového zařízení, např. ruční práce, přednášková činnost, sportovní akce (100% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí:

 • Domácí hospic Jordán – příspěvek na specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným (50% z výtěžku sbírky)
 • Církevní základní škola Orbis – Pictus – příspěvek na finanční pomoc na ozdravné pobyty pořádané školou pro děti ze sociálně slabých rodin (50% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Soběslav:

 • Podpora rodin s dětmi s postižením v Soběslavi a okolí – podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí, zajištění odborných přednášek a akcí s nimi spojených (50% z výtěžku sbírky)
 • Pomoc rodinám, které pečují o svého blízkého, který umírá – podpora a doprovázení pečujících, nejen během vlastního pečování, ale i po úmrtí jejich blízkého. Pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek, odborných přednášek a akcí souvisejících s tématem pečování (50% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Strakonice:

 • Dům klidného stáří sv. Anny – podpora pobytové služby domov pro seniory. Chceme zakoupit průmyslovou pračku pro tento domov (30% z výtěžku sbírky).
 • Pečovatelská služba – podpora terénní pečovatelské služby pro seniory, především v menších obcích. Potřebujeme zakoupit automobil pro rozvoz obědů a dopravu pečovatelek k uživatelům (70% z výtěžku sbírky).

Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí:

 • Hospicová péče – příspěvek mobilnímu hospici Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni (15% z výtěžku sbírky)
 • Oblastní charita Třeboň – podpora Občanské poradny, kterou provozuje Oblastní charita Třeboň (30% z výtěžku sbírky)
 • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže – podpora dětí a mládeže ze Suchdola a okolí (zázemí je na faře v Suchdole nad Lužnicí a na faře v Českých Velenicích). Zajištění využití volného času uspořádáním speciálního programu, výletů, atd., pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží a příspěvky na dětské tábory (20% z výtěžku sbírky)
 • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi v ČR – po moc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin (10% z výtěžku sbírky)
 • Fond krizové humanitární pomoci v ČR i v zahraničí a podpora do zahraničí – pomoc zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů, příspěvek na trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti a pomoc uprchlíkům v České republice (25% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Sušice:

 • Sociální služby Oblastní charity Sušice a volnočasový klub pro děti – zajištění provozu. Dofinancování sociálních služeb a nákladů na provoz volnočasového klubu, které nebudou dostatečně finančně zajištěny, tzn. úhrada běžných provozních nákladů a osobních nákladů zaměstnanců těchto služeb a projektů: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby, Sociální poradna Racek, Charitní noclehárna Volšovy a volnočasový klub Jonáš (50% z výtěžku sbírky)
 • Vozidla pro zajištění služeb sociální péče – nákup a spolufinancování vozů pro pracovníky přímé péče, tj. pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách – pečovatelky. Tito pracovníci denně dojíždí do obcí na Sušicku a Žleznorudsku za klienty Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby. Část finančních prostředků bude převedena do roku 2017 na úhradu nákladů spojených s leasingem vozidel (40% z výtěžku sbírky)
 • Humanitární pomoc – poskytování přímé humanitární pomoci lidem při zasažení mimořádnými událostmi (povodně, požáry, chudoba, bezdomovectví, uprchlictví aj.), nákup potravin, nezbytného ošacení nebo vybavení lidem v hmotné nouzi na Sušicku, zajištění provozu Potravinové banky v Sušici, příp. převod finančních prostředků z Tříkrálové sbírky do Fondu humanitární pomoci (10% z výtěžku sbírky)

Farní charita Tábor:

 • Farní charita Tábor – finanční prostředky budou použity na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší a v hmotné nouzi (nákup potravin, hygienických potřeb). Z této finanční částky by byla také uhrazena část za účetní audit – za provedení účetní závěrky za rok 2015 (16% z výtěžku sbírky)
 • AURITUS - centrum pro lidi ohrožené drogou – finanční prostředky budou použity na podporu kontaktního centra pro drogově závislé (nákup materiálu, úhrada energií, daní a poplatků, poskytnutých služeb a pojištění (pojištění majetku organizace, pojištění v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), dále na část za účetní audit – za provedení účetní závěrky za rok 2015 a na akreditované probační programy pro mladistvé ve věku 15 – 18 let, tj. doplnění % podílu u DPP (42% z výtěžku sbírky)
 • Dobrovolnické centrum Tábor – peníze budou použity na podporu střediska dobrovolnických činností (dobrovolnického centra). Jedná se o úhradu nákladů spojených s přímou prací s dobrovolníky (supervize, občerstvení, telefony, pojištění dobrovolníků, certifikáty pro dobrovolníky, poštovné, přednášky a semináře pro dobrovolníky), dále pak o úhradu provozních nákladů projektu, tj. kancelářské potřeby, hygienické prostředky, energie, cestovné zaměstnanců, ekonomické služby, propagace a prezentace projektu, část za účetní audit – za provedení účetní závěrky za rok 2015, příspěvky a poplatky, ostatní sociální pojištění, vzdělávání zaměstnanců Dobrovolnického centra Tábor, mzdy zaměstnanců (42 část za účetní audit – za provedení účetní závěrky za rok 2015

Oblastní charita Třeboň:

 • Pečovatelská služba Astra – zajištění běžných provozních nákladů a vybavení sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby na Třeboňsku. Podpora a umožnění setrvání klientů v domácím prostředí a poskytnutí prostoru pečujícím rodinám pro načerpání sil (10% z výtěžku sbírky)
 • Občanská poradna – zajištění běžných provozních a osobních nákladů sociální služby, která odborným sociálním poradenstvím pomáhá občanům řešit jejich obtížnou životní situaci, např. zaměstnání, bydlení, dluhy, domácí násilí, sociální problematika aj. (70% z výtěžku sbírky)
 • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi – uspokojování základních životních potřeb občanů či rodin, kteří se dostali do stavu sociální nouze. Peníze budou využity především na zakoupení základních potravin a věcí osobní potřeby, zajištění Štědrovečerní večeře pro sociálně slabé a osamělé osoby, energii pro zajištění hygienického servisu pro sociálně slabé občany, tj. na sprchu, WC a praní prádla (5% z výtěžku sbírky)
 • Sociálně terapeutická dílna Motýl – zajištění běžných provozních a osobních nákladů nové sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejímž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně-pracovní terapie (15% z výtěžku sbírky)

Farní charita Týn nad Vltavou:

 • Občanská poradna - přímá pomoc osobám v krizi (10% z výtěžku sbírky)
 • Senior šance – volnočasové aktivity pro seniory s cílem: „Senior nemá být sám“ a provozní náklady projektu (40% z výtěžku sbírky)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo – zajištění provozu nízkoprahového zařízení, tj. sociální služba pro děti a mládež ve věku 12 – 26 let a provozní náklady projektu (50% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí:

 • Pomoc dětem ze sociálně slabých a vícečetných rodin – umožnit dětem ze sociálně slabých a vícečetných rodin prožívat radost ze společenství na víkendových a prázdninových pobytech (80% z výtěžku sbírky)
 • Dům sv. Františka – chráněné bydlení, které provozuje ve Veselí nad Lužnicí Diecézní charita České Budějovice – podpora provozu domu pro seniory a osoby se zdravotním postižením (20% z výtěžku sbírky)

Farní charita Veselíčko:

 • Domov sv. Alžběty pro matku a dítě – provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi (100% z výtěžku sbírky)

Oblastní charita Vimperk:

 • Dům klidného stáří Pravětín – zajištění provozu domu pro seniory (25% z výtěžku sbírky)
 • Nexus – zajištění provozu ambulantní i terénní pomoci pro osoby v krizi (25% z výtěžku sbírky)
 • Služba pro rodiny s dětmi – zajištění provozu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (50% z výtěžku sbírky)

Farní charita Vlachovo Březí:

·         Děti a mládež – zajištění volnočasových akcí pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin (60% z výtěžku sbírky)

·         Senioři a nemocní – nákup zdravotnických pomůcek pro seniory a nemocné (40% z výtěžku sbírky)

Římskokatolická farnost Vodňany:

 • Hospic – podpora provozu Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích (25% z výtěžku sbírky)
 • Pomoc sociálně potřebným a handicapovaným – pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, mládeži, seniorům a zdravotně postiženým osobám (40% z výtěžku sbírky)
 • Podpora vybudování a provozu Domova Žlutý petrklíč, z. s. v areálu kláštera na Lomci – cílem Domova je zajištění potřebných sociálních služeb a dalších aktivit ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným postižením (25% z výtěžku sbírky)
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – podpora aktivit dětí a mládeže, včetně příspěvku na akci pro koledníky Tříkrálové sbírky (10% z výtěžku sbírky)
 • Z předpokládaného zůstatku z roku 2015:
  • Podpora projektů Diecézní charity České Budějovice (20 000 Kč)
  • Pomoc lidem se zdravotním postižením – příspěvek klientům na pracovní materiál v terapeutické dílně Chelčického domova sv. Linharta (3 000 Kč)

Farní charita Vyšší Brod:

 • Pomoc sociálně slabším spoluobčanům – pomoc rodinám sociálně znevýhodněným ve spolupráci se sociálním odborem při Městském úřadu Vyšší Brod. Příspěvky např. na školní výlety, dětské tábory atd. (33,3% z výtěžku sbírky)
 • Příspěvek na Adopci na dálku – podpora skrze projekt Adopce na dálku pro dívku v Indii (33,3% z výtěžku sbírky)
 • Pomoc rodině s onkologicky nemocným dítětem v Jihočeském kraji – příspěvek konkrétní rodině na ozdravný pobyt či podpůrnou léčku, které neuhradí zdravotní pojišťovna (33,3% z výtěžku sbírky)

Charita Zliv:

 • Mateřské centrum Sluníčko ve Zlivi – zajištění provozu centra pro rodiče na mateřské dovolené s dětmi do čtyř let věku (50% z výtěžku sbírky)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zliv – zajištění provozu zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let (50% z výtěžku sbírky)