Záměry Tříkrálové sbírky za charity v českobudějovické diecézi

Níže naleznete informace ke Tříkrálové sbírce - na jaké záměry mohou lidé na různých místech přispívat do kasiček tříkrálových koledníků.

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2016

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2016

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Záměry pro využití darovaných peněz musí před konáním sbírky schválit Tříkrálová komise. Komise schválila záměry sbírky, které jsou uvedeny v tomto článku.

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2015

Na různých místech v celé českobudějovické diecézi vkládali lidé příspěvky do Tříkrálové sbírky. Záměry jednotlivých charit k využití peněz ze sbírky naleznete v tomto článku.