Pravidla využití Tříkrálové sbírky:

Sbírka je povolena pro celé území České republiky Magistrátem hlavního města Praha. Koná se každoročně, vždy první dva týdny v lednu.

Kasičky, do kterých lidé hází svůj příspěvek, jsou zapečetěny na příslušném městském či obecním úřadě a jejich otevření a vyúčtování podléhá přísné kontrole (otevření kasiček a počítání sbírky probíhá za přítomnosti a kontroly zástupce příslušného městského či obecního úřadu). 

Všechny vybrané finanční prostředky jsou odesílány na centrální účet Charity Česká republika.

Přesné rozdělení výtěžku sbírky je následující:

  • 65% výtěžku sbírky se vrátí do regionu, ve kterém byly peníze vykoledovány
  • 15% sbírky je určeno na podporu projektů charit v českobudějovické diecézi, tyto prostředky rozděluje Diecézní charita České Budějovice (Diecézní charita České Budějovice metodicky vede a řídí všechny charity v českobudějovické diecézi)
  • 10% sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Diecézní charita ČB v českobudějovické diecézi a v zahraničí
  • 5% sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita Česká republika v České republice a v zahraničí
  • 5% je režie sbírky

Graf využití Tříkrálové sbírky