Přihlášky a informace pro koledníky Tříkrálové sbírky


banner_640x130_150dpi

Chtěli byste se zapojit do Tříkrálové sbírky jako koledníci či jako vedoucí skupinek?

Budeme moc rádi! 

Kontakt: