Zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Českých Budějovicích: konejme dobro s radostí a opravdovostí

Zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Českých Budějovicích: konejme dobro s radostí a opravdovostí

České Budějovice, českobudějovická diecéze – Ve čtvrtek 3. ledna 2019 v Českých Budějovicích byla odstartována Tříkrálová sbírka 2019 slavnostním požehnáním od českobudějovického biskupa Pavla Posáda. Letos poprvé v katedrále sv. Mikuláše. Koledníci v čele se Třemi králi na koních vyšli v 16 hod od katedrály směrem k náměstí Přemysla Otakara II. Poté koledníkům z celé diecéze v katedrále světící biskup Pavel požehnal a popřál všem "králům", aby své poslání konali s radostí a vnitřní opravdovostí.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Českých Budějoviicích začalo průvodem koledníků v čele se Třemi králi na koních, kteří vyšli od katedrály sv. Mikuláše a vydali se kolem náměstí Přemysla Otakara II. Po návratu do katedrály  koledníkům nejen z Č. Budějovic, ale i jejich zástupcům z celé diecéze, v katedrále sv. Mikuláše požehnal světící biskup Mons. Pavel Posád. 

Tři králové přijeli i v roce 2019 do Č. BudějovicSlavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo v Českých Budějovicích vůbec poprvé pod střechou Katedrály sv. Mikuláše. V dřívější letech akce probíhala přímo na náměstí Přemysla Otakara II.  Letošní změnu uvítali jak koledníci, jenž se mohli schovat před vydatně padajícím sněhem, ale také primátor Jiří Svoboda – ten si pochvaloval slavnostnějším prostředí Katedrály sv. Mikuláše.

Koledníci čekají na požehnání od biskupaKoledníky, kteří i přes nepříznivé zimní počasí dorazili nejen z Českých Budějovic, v katedrále přivítal ředitel českobudějovické diecézní charity Jiří Kohout a také Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, jenž dlouhodobě zaštiťuje tradiční slavnostní zahájení sbírky ve městě. „Chtěl bych popřát koledníkům, aby se jim koledování dařilo, aby žádné dveře nezůstaly zavřené, aby žádná srdce nezůstala tvrdá a aby měli jenom štědré dárce“, řekl primátor a věří, že výsledek sbírky nejen v Budějovicích bude pokračovat v rostoucím trendu a bude tak možné pomoci mnohem většímu množství potřebných.  

Poté se slova ujal světící biskup a prezident Charity Česká republika Mons. Pavel Posád. „Starobylá lidová tradice tříkrálového koledování vstoupila u nás do 21. století obohacena o nový rozměr vzájemné připravenosti poskytnout pomoc a podporu těm, kdo ji nejvíce potřebují. V podobě charitativní finanční sbírky pomáhá zajišťovat služby pro nemocné, seniory, matky s dětmi v tísni a další sociálně znevýhodněné skupiny lidí. Každoročně v tuto dobu koledníci shromažďují finanční dary, ale také navštěvují své spoluobčany bez rozdílu společenské, náboženské nebo politické příslušnosti a přinášejí vzpomínky na radostnou událost příchodu Božího syna Ježíše Krista na svět o Vánocích a poselství křesťanské vzájemnosti a lásky“.

"Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí“, povzbudil světící biskup přítomné králeCharita je dle Posáda, světícího biskupa a zároveň prezidenta Charity Česká republika, všem dárcům opravdu vděčná.

„Charity nevybírají pro sebe, ale pro druhé, kterým můžeme poskytovat službu a pomáhat, protože Vy nám pomáháte pomáhat“.

Biskup Posád připomněl koledníkům, aby neměli rádi své bližní jen slovem, ale činem a doopravdy. „Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí“, povzbudil světící biskup nejen přítomné krále, a poté pronesl žehnací modlitbu a požehnal desítkám dobrovolných koledníků z českobudějovicka.

Na závěr zazněla píseň My Tři králové jdeme k Vám v podání ZUŠ Otakara Jeremiáše a hudebního uskupení Gratify a někteří malí koledníci se vydali s požehnáním koledovat do ulic Českých Budějovic.

Připomeňte si atmosféru slavnostního zahájení a požehnání v roce 2019 v reportáži Jihočeské televize, v galerii Člověk a víra (foto: Marie Košinová) nebo ve fotogalerii níže. 

Konkrétní záměry, kam získané finance poputují, naleznete zde.

Text a foto: Martina Baráková