Vedení českobudějovických Charit přineslo požehnání svým partnerům

Vedení českobudějovických Charit přineslo požehnání svým partnerům

České Budějovice –  Tři králové z Charity  v pondělí 7. ledna dopoledne přinesli požehnání hned do několika spřátelených institucích v Českých Budějovicích. V netradiční roli Třech králů se objevili prezident a ředitel Diecézní charity Č. Budějovice a ředitel Městské charity Č. Budějovice. Charitní Tři králové za doprovodu kytary zapěli koledu My Tři králové jdeme k vám a symbolicky zpěvem a formulí C + M + B 2019, psanou svěcenou křídou, požehnali svým partnerům a spolupracovníkům.

Tři králové přinesli požehnání do českobudějovické nemocniceTři králové v pondělí 7. ledna dopoledne přinesli požehnání hned do několika spřátelených institucích v Českých Budějovicích. V netradiční roli Třech králů se objevili prezident Diecézní charity Č. Budějovice P. Stanislav Brožka, a její ředitel Jiří Kohout, a dále ředitel Městské charity Č. Budějovice Vít Fialka. Charitní Tři králové za doprovodu kytary zapěli koledu My Tři králové jdeme k vám a v hale Nemocnice České Budějovice P. Stanislav Brožka symbolicky napsal na připravenou tabuli svěcenou křídou žehnací formuli C + M + B 2019 (Kristus ať požehná tomuto domu). Tři králové požehnali zdravotnickému personálu, pacientům i všem budovám nemocnice a popřáli tak nějen vedení nemocnice vše dobré do nového roku. Jak žehnání probíhalo, můžete shlednout v reportáži Jihočeské televize (čas: 3:35–5:27).

Nastrojení králové se ujali své role opravdu zodpovědně a jejich kroky dále vedly na Odbor sociálních věcí na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice a Biskupství českobudějovické, kde všude nejen překvapili krásnou hudební interpretaci tradiční koledy, ale hlavně pro všechny přichystali nečekané a milé zpestření začátku týdne. Žehnací dopolední “turné” zakončili tento den na svých územích – městské a diecézní Charitě, kde se do zpěvu přidali také všichni přítomní zaměstnanci.

Ve středu 9. ledna pak ředitel diecézní Charity zavítal jako jeden z králů na Teologickou Fakultu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, kde společně s proděkanem pro rozvoj Michalem Opatrným a doktorandem Ondřejem Čechem ozvláštnili požehnání učeben fakulty od P. Jana Petra Madára, CFSsS.

Tříkrálové požehnání na Teologické fakultě JU

Text a foto: Martina Baráková