Výsledek Tříkrálové sbírky 2018 za Diecézní charitu

Výsledek Tříkrálové sbírky 2018 za Diecézní charitu

V neděli 14. ledna skončila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem dárcům a koledníkům Diecézní charity České Budějovice. Vykoledovalo se krásných 312 620 Kč. Koledovalo se v Českých BUdějoivcích na místech - okolo nemocnice, Rožnov, Nemanice aj. a dále v Křemži, v Ledenicích, a v Trhových Svinech. 

 

Naše Charita použije peníze ze sbírky na pomoc ženám a dívkám v krizové životní situaci, pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomoc seniorům, dětem a dospělým se zdravotním postižením, dětem, vězňům, výběr a přípravu dobrovolníků, pomoc nejen cizím státním příslušníkům, ale i českým občanům, kteří mají vazbu na cizince a nachází se v nepříznivé životní situaci a na humanitární pomoc v ČR a zahraničí (Bulharsko, Bělorusko, Rumunsko a Zimbabwe).

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Související galerie