Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 za Diecézní charitu Č. Budějovice

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 za Diecézní charitu Č. Budějovice

V neděli skončila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem dárcům a koledníkům Diecézní charity České Budějovice. Výsledek je 179 530 Kč. Informaci o tom, na co budou peníze použity, naleznete v tomto článku.

Naše Charita použije peníze ze sbírky na pomoc ženám a dívkám v krizové životní situaci, pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomoc seniorům, dětem a dospělým se zdravotním postižením, dětem, vězňům, výběr a přípravu dobrovolníků, pomoc nejen cizím státním příslušníkům, ale i českým občanům, kteří mají vazbu na cizince a nachází se v nepříznivé životní situaci a na humanitární pomoc v ČR a zahraničí (Bulharsko, Bělorusko, Rumunsko a Zimbabwe).

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Více informací o Tříkrálové sbírce v celé České republice naleznete zde.

Text: vm