Výsledek Tříkrálové sbírky na jihu Čech mile překvapil, peníze pomohou zvláště nemocným a starým

Výsledek Tříkrálové sbírky na jihu Čech mile překvapil, peníze pomohou zvláště nemocným a starým

Lidé od Pelhřimova až po Sušici byli velmi štědří, do sbírky darovali celkem 6 018 508 Kč „Děkujeme všem dárcům!" vzkazuje Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity ČB.

"Výtěžek je určen převážně na zkvalitnění péče pro nemocné a staré lidi – mobility k nemocným lidem, nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek, doplňuje Roman Tlapák, koordinátor Tříkrálové sbírky za Českobudějovickou diecézi.

"Velice si vážíme štědrosti dárců, a bereme výsledky sbírky také jako ocenění naší práce,“ dodala ředitelka českobudějovické Diecézní charity Michaela Čermáková.

Oblastní a farní charity využijí vykoledovaných peněz dále na pomoc handicapovaným dětem a mládeži. To se týká Českých Budějovic, Soběslavi a Borovan. Další část výnosu sbírky půjde na rozvoj dětí a mládeže (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Zlivi, Týně nad Vltavou, Č. Budějovicích, Starém Městě pod Landštejnem atd.), včetně pomoci sociálně slabým dětem a na volnočasové aktivity.

Oblastní a farních charity si také ponechají část sbírky pro tzv. krizový fond pomoci obyvatelům při mimořádných událostech (např. povodních), ale také na podporu lidí při životních tragédiích (náhlé úmrtí, vyhořelý dům) nebo pro občany, kteří se dostanou ne vlastní vinnou do obtížné životní situace.

Sbírku je možné ještě po celý rok podpořit převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol 777, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Text: Jan Ziegler