Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2013 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů Tříkrálové sbírky 2013 dne 21. 2. 2013, kde byla vyhodnocena celá organizace tříkrálové sbírky.

Výsledky foto soutěže z TS 2013 o nejlepší fotografii z koledování

Na 1. místě se umístila fotografie - Koledníci z OCH Horažďovice
Na 2 místě fotografie - Koledníci z OCH Horažďovice
Na 3. místě fotografie - Koledníci FCH Milevsko
 
 
Prvním třem výhercům bude předán mobilní telefon, který darovala společnost T- Mobile.
 
Kontakty:
Roman Tlapák, zástupce ředitelky DCH 
 
 
 1. místo                                       2. místo                                        3. místo