Jak poznáte koledníky?

Opravdové koledníky charity lze rozpoznat:

Výsledky soutěže Tříkrálové sbírky 2009

Výsledky soutěže Tříkrálové sbírky 2009

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila soutěž Tříkrálová sbírka 2009 perem a objektivem.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2009

Výsledky Tříkrálové sbírky 2009

Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 v českobudějovické diecézi

Porovnání výsledků TS 2008 a 2009

Porovnání výsledků TS 2008 a 2009

Probíhá Tříkrálová sbírka 2009

Probíhá Tříkrálová sbírka 2009

V českobudějovické diecézi začala 5. ledna 2009 na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích.

Tříkrálová sbírka 2009

Počátkem ledna 2009 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již po deváté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 1-Radiožurnál.

Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2009

Pomáhat lidem v nouzi a potřebným je poslání charity, proto aby tyto skutky mohly být naplněny, organizuje Diecézní charita České Budějovice již po deváté Tříkrálovou sbírku.