Jak poznáte koledníky?

Opravdové koledníky charity lze rozpoznat:

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008

Tříkrálová sbírka v českobudějovické  diecézi vynesla téměř 2,5 miliónů korun. 

Téměř 2,5 miliónů korun vynesla letošní Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi (přesně 2 487 643,-Kč).

Příběh o koledníkovi z Farnosti Římov

Štěstí Tříkrálové koledy.

Rád se dívám do služeb Jezulátka, které je nám dáno v dar laskavým Nebeským Otcem pro naši spásu. Panna Maria svou ochotou se obětovat zprostředkovává člověčenstvu setkání s Božím Synem, ať už lidstvo v Betlémské stáji zastupují jménem Vyvoleného národa pastýři Betlémští, nebo jménem pohanů Tří králové.

Záměry Tříkrálové sbírky 2008

Záměry Tříkrálové sbírky 2008 v českobudějovické diecézi.