Jak poznáte koledníky?

Opravdové koledníky charity lze rozpoznat:

Výsledky Tříkrálové sbírky 2007

Výsledky Tříkrálové sbírky 2007 v českobudějovické diecézi

V roce 2007 se tradiční Tříkrálové sbírky v naší diecézi zúčastnilo 568 skupinek koledníků. A protože má každá taková skupinka zpravidla tři členy, zúčastnilo se sbírky kolem 1700 dětí. Výsledkem jejich ochoty a snahy je historicky nejvyšší výnos Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi, který činní 2 376 020,42 Kč.