Regionální kontaktní centrum České Budějovice - Živá Paměť.

Zahájilo činnost 21.4. 2009

Pravidelná setkání (1-2 krát v měsíci) v úterý od 14 do 16 hodin v prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, Č. Budějovice. Kontaktní centrum je určeno pro oběti nacismu a mezigenerační dialog a snahu nabídnout vybrané služby a aktivity zájemců z řad přeživších obětí nacismu.

Cíle Kontaktního centra

 • zprostředkovávat navázání kontaktů pamětníků druhé světové války s vrstevníků
 • předávat historické zkušenosti pamětníků mladším generacím
 • dokumentovat osobní příběhy pamětníků a docílit docenění jejich životních osudů
 • usilovat o zvýšení společenského uznání sterších osob, zvlášť těch, které v minulosti utrpěly politické pronásledování a potlačení svých práv a důstojnosti kvůli nacistickému režimu

Služby a aktivity Kontaktního centra

 • Přátelské posezení u čaje a kávy - Neformální  setkání seniorů s vrstevníky a mladou generací
 • Terapeutická činnost - Pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem
 • Společenský a kulturní program - Společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, besedy s pozváným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví, historie atd.
 • Vzdělávací a informační aktivity - Setkávání pamětníků se studenty škol.

Činnost německých dobrovolníků

K hlavním úkolům dobrovolníků patří pravidelné návštěvy doma přibližně u dvaceti klientů. Dvakrát v měsíci se podílejí na aktivitách regionálního kontaktního centra Živé Paměti.

Klienti na základě souhlasu, mohou vybírat z následujících služeb a aktivit:

 • pravidelné/týdenní návštěvy u klienta doma
 • výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovody
 • pomoc v zahradě
 • společná návštěva kulturních akcí
 • diskuse nad knihou
 • společné aktivity, společné vaření, konverzace, jazykový tnadem
 • konkrétní pomoc s ohledem na individuální potřeby

Pamětnice Šoa oslavila 95 narozeniny

Louise Hermanová se narodila dva roky před koncem I. světové války ve Svitavách ještě v době panování rakouského císaře Františka Josefa I., ale od roku 1953 žije v Českých Budějovicích.