MŮJ SVĚT – fotografická soutěž zaměstnanců, dobrovolníků a klientů charitních služeb

MŮJ SVĚT – fotografická soutěž zaměstnanců, dobrovolníků a klientů charitních služeb

Opava – MŮJ SVĚT – fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje do druhého desetiletí. Od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 mohou zaměstnanci, dobrovolníci a uživatelé charitních služeb posílat fotografie do 11. ročníku této fotosoutěže, od počátku spojené se jménem patrona, fotografa Jindřicha Štreita.

Charita Opava vyhlásila 11. ročník fotografické soutěže zaměstnanců, dobrovolníků a uživatelů služeb Charit České republiky MŮJ SVĚT.

muj-svet-vstupuje-do-druheho-desetileti-vyhlasujeme-11-rocnik-2-11„Když jsem byl v roce 2007 osloven, abych se ujal porotování fotografické soutěže MŮJ SVĚT, nemohl jsem předvídat, že se stane tak populární,“ říká uznale celosvětově uznávaný fotograf Jindřich Štreit, společně s Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě od prvního ročníku soutěže také člen odborné komise, která vybírá vítězné snímky z každé ze tří soutěžních kategorií – Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já. Obesílají je nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci a klienti Charit celé České republiky, protože ti všichni dohromady tvoří široké společenství lidí, potkávajících se při pomoci potřebným ve svém okolí. Právě o jejich zkušenostech, zážitcích i poučenému a empatickému pohledu na sociální práci vypovídá velké množství fotografií, které do soutěže každoročně dochází.

Jedenáctý právě vyhlášený ročník bude mít uzávěrku poslední den ledna 2019, posléze se sejde komise, aby z došlých snímků vybrala ty nejlepší. Opět v ní zasedne také Zdeněk Kovářík, manažer oddělení komunikace firmy ASEKOL, která je již řadu let partnerem fotosoutěže.

Komise se již nyní těší na všechny soutěžní snímky a vyzývá zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit k co největší účasti. Podrobná pravidla soutěže i další informace včetně kontaktních najdete v přiloženém letáčku.

Vernisáž oceněných fotografií, která se uskuteční 6. března 2019 v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě, bude o to slavnostnější, že ji doprovodí také představení výpravné publikace, která přinese všechny oceněné fotografie za uplynulých deset let této výjimečné fotosoutěže. Výstava zde b ude k vidění do 24. března 2019 a poté bude celý rok 2019 putovat po městech celé České republiky.

muj-svet-vstupuje-do-druheho-desetileti-vyhlasujeme-11-rocnik-3-11

MŮJ SVĚT_leták

Zdroj: https://www.charitaopava.cz/clanek/muj-svet-vstupuje-do-druheho-desetileti-vyhlasujeme-11-rocnik/1766