Projekt Bezplatné právní poradenství

I v roce 2017 Poradna Eva při Diecézní charitě České Budějovice poskytovala kromě běžného sociálně právního a dluhového poradenství také bezplatné právní poradenství. Tato forma podpory je určená zejména pro osoby a rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu právních služeb.

Setkání Renovabis: Das Leben teilen (Pasov, Německo)

Setkání Renovabis: Das Leben teilen (Pasov, Německo)

Na akci Renovabis v partnerské diecézi Pasov se spolu se zástupci Rumunska a Maďarska ve dnech 16.-20.5. 2013 zúčastnila Diecézní charita České Budějovice zastoupená paní ředitelkou Michaelou Čermákovou, která informovala o životě lidí s postižením v ČR a činností charity.

Jednání se zahraničními partnery

Za Diecézní charitu České Budějovice se Mgr. M. Čermáková setkává se zahraničními pratnery.

Pamětnice Šoa oslavila 95 narozeniny

Louise Hermanová se narodila dva roky před koncem I. světové války ve Svitavách ještě v době panování rakouského císaře Františka Josefa I., ale od roku 1953 žije v Českých Budějovicích.

Setkání se sestrami z Afriky 1.6. 2010

Setkání se sestrami z Afriky 1.6. 2010

Živá paměť na setkání se sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově. Informace o projektu adopce na dálku v Zimbabwe. Přímými kontakty a informacemi od sester pečujících o děti.

Pirožkový večer

Pirožkový večer

Dne 14. 04. 2010 pořádala poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě pirožkový večer.

Společné setkání Cizinců a Živé paměti.

Výstava - Elena Zhukovskaya

Návštěva koncertu 15.12. 09

Návštěva koncertu 15.12. 09

Klienti Živé paměti na Vánočním koncertu DCHČB.

Chanuka 5.12. 2009

Zahájení svátků Chanuka

Keňa 10.11. 2009

Přednáška Mgr. Šimečkopvé na téma Keňa