Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Do 10. ledna 2016 můžete přispět do sbírky na pomoc lidem na Ukrajině - darováním zimní obuvi, drogerie, medikamentů či finančním darem. Sběrné místo je v centru Č. Budějovic. Více informací v tomto článku.

Dary převezme přímo v Č. Budějovicích s. Xenie z kláštera Congregatio Jesu z Kyjeva. Řeholní společenství pomáhá tamním lidem, kteří žijí v chudobě. Bližší informace získáte na telefonu 386 353 120.

Seznam potřebných věcí:

  • Zimní obuv: dětské, dámské a pánské boty (oblečení nepřijímáme)
  • Drogerie: inkontinenční pleny pro dospělé
  • Lékárna: vitamíny a potravinové doplňky
  • Finanční dary: 4200143282/6800, variabilní symbol 24

Termín a sběrné místo:

  • Sbírka probíhá do 10. ledna 2016, věci můžete přinášet v pracovní dny od 8 do 16 hodin
  • Sběrné místo: Diecézní charita ČB, Kanovnická 16, Č. Budějovice (zvonek "asistentka")

Děkujeme!