Sbírka pro potřeby Diecézní charity České Budějovice

Sbírka pro potřeby Diecézní charity České Budějovice

České Budějovice –  V den svátku sv. Martina se uskuteční při bohoslužbách ve všech farnostech českobudjěovické diecéze každoroční sbírka ve prospěch Diecézní charity České Budějovice. V loňském roce 2017 se v rámci této již tradiční sbírky vybrala částka 422 314 Kč.

Na svatomartinskou neděli 11. listopadu 2018 proběhne při bohoslužbách napříč českobudějovickou diecézí tradiční sbírka pro potřeby Diecézní charity České Budějovice. Ta je řídícím střediskem celkem devatenácti profesionálních farních, městských i oblastních Charit v celé diecézi.

Přirozenou součástí církve i osobní víry je žitá charita (tj. láska k bližnímu, lidumilnost), která se projevuje konkrétními skutky pomoci.  Charitní dílo tedy tvoří podstatnou částí služby církve a je přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. Přispěním do sbírky je tak výrazem Vaší solidarity a velkým projevem důvěry Charitě a její službě potřebným.

V loňském roce 2017 z Vašich příspěvků vzešla krásná částka 422 314 Kč.

Sbírka na DCHCB_listopad 2018I díky Vašemu přispění do sbírky může DCH České Budějovice zabezpečit pomoc tam, kde na tuto záslužnou práci není možné získat prostředky jinou cestou. Společně tak můžeme pomáhat seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem v náročné životní situaci, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami.

Váš dar je Vaším přímým osobním přispěním charitní službě. Děkujeme, že pomáháte potřebným společně s námi.

Děkujeme všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními i hmotnými dary.

 

  • Můžete přispět také na sbírkové konto:

4200143282/6800 (Sberbank CZ)

variabilní symbol: 112018.

Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01, tel: 386 353 120

 

 

Legenda o sv. Martinovi říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu.