Postní almužna 2019: Kdo se postí, ať je milosrdný

Postní almužna 2019: Kdo se postí, ať je milosrdný

Českobudějovická diecéze, jižní Čechy, Č. Budějovice – Diecézní charita Č. Budějovice společně s Pastoračním střediskem českobudějovického biskupství také letos nabízí možnost zapojit se do tzv. Postní almužny. Postní papírové pokladničky si mohou lidé vzít v kostele o 1. neděli postní (letos 10. března). Princip je jednoduchý: peníze na požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky a tu na konci postu přinesete zpět do kostela. Výsledná částka pomůže Charitě i pastoračním projektům v diecézi.

Postní doba stojí na třech pilířích. Jsou jimi almužna, modlitba
a půst. Postní almužna 2019 v českobudějovické diecéziDiecézní charita Č. Budějovice společně s Pastoračním střediskem českobudějovického biskupství nabízí možnost zapojit se do tzv. Postní almužny, jež vychází ze starodávné postní tradice. Postní papírové pokladničky si mohou lidé vzít v nejbližším kostele o 1. neděli postní (letos 10. března) a přinést do svých domovů. Princip je jednoduchý: peníze na požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky a tu na konci postu přinesete zpět do kostela. Vaše almužna pak bude rozdělena na dvě poloviny a pomůže potřebným: polovina bude použita na pomoc rodinám v nouzi prostřednictvím Diecézní charity, druhá část podpoří pastorační projekty a přípravu pastoračních spolupracovníků.

V roce 2018 se v rámci Postní almužny v českobudějovické diecézi vybralo celkem 190 296 Kč.

Za Pastorační středisko částka putovala na organizaci diecézního Dne seniorů, na projekty do škol, animátorský kurz, tvorbu akreditovaných kurzů o misiích, a také setkávání rodičů po ztrátě dítěte.
Českobudějovická Diecézní charita finančně podpořila Charitu Malenice, která obnos zužitkovala ve prospěch pečovatelské služby, poskytující pomoc převážně seniorům. Další částka šla na domácí hospicovou péči provozovanou Oblastní charitou v Pelhřimově. „Domácí hospicová péče je určena nejen nemocným v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, ale i rodinám, které o tyto nemocné pečují. Pomáháme nemocným, aby mohli poslední dny a týdny života prožít ve známém prostředí obklopeni milující rodinou. Děkuji všem, jež věnovali peníze v rámci Postní almužny“, doplňuje ředitel pelhřimovské Charity Jiří Smrčka.

Děkujeme všem, kteří svou štědrostí vypomohli záměrům v loňském roce, i těm, kdo se v roce 2019 rozhodnou postit v zájmu dobré věci.

Diecézní charita České Budějovice

Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém

Plakát k Postní almužně 2019 ke stažení

Pojem půst se používá nejen v náboženství pro prostředky odříkávání toho, na co jsme zvyklí. Může zahrnovat i jiné projevy jako např. almužnu či dobré skutky. Motivem může být zdraví, očištění nebo nelpění na hmotném a přimknutí se k tomu, co člověka přesahuje, případně snaha o upevnění tělesného zdraví a duševní pohody. V křesťanství je půst a postní doba obdobím duchovní přípravy na Velikonoce – největší křesťanské svátky v roce. Nemusí jít tedy jen o odepření si jídla, ale také zřeknutí se, opuštění čehokoliv, co je v životě postradatelné, zbytečné nebo někdy až překážející.


Pozn.: Pokladničky byly distribuovány prostřednictvím Pastoračního střediska jednotlivým vikaritům v diecézi. Pokud ve farnosti pokladničky nejsou k dispozici, obraťte se na místního kněze a odkažte ho na příslušný vikariát. Děkujeme za pochopení.