SBÍRKY


Sbírka pro Diecézní charitu

FotkyFoto_49654313_LCírkevní sbírky pro Diecézní charitu České Budějovice povoluje a vyhlašuje každý rok českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka.

Sbírka v roce 2017 a 2018 ZDE

V roce 2019 sbírka proběhne 3. listopadu při bohoslužbách ve všech farnostech českobudějovické diecéze 

 


Tříkrálová sbírka

TKS-LOGO fin_blue-01Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

 


Postní almužna

post_almužnaPeníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté  církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

 

 


 

 

 

 

 

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Sbírka školních potřeb

Kdo daruje školní potřeby? Pomozte dětem ze sociálně slabých rodin!
Pro děti z našich klientských rodin přijímáme školní potřeby jakéhokoliv druhu (tužky, pastelky, barvy, štětce, sešity, školní tašky, penály, apod.).

Strašidelná noc U Palečka

Poprvé se v historii Dobrovolnického centra uskutečnilo přespání dětí v klubovně U Palečka. Přijít mohly děti, které se zúčastnily etapové hry. V následujícím textu se dozvíte o tom, jaká překvapení na děti čekala a jak se jim přespání v klubovně líbilo. Text je doplněn osmi fotografiemi.

Sbírka věcí pro naši klientku

Pro naši klientku se  4 dětmi ve velmi tíživé finanční situaci sháníme vybavení do bytu.

 

Litoměřice mají konečný výsledek Tříkrálové sbírky

Litoměřice mají konečný výsledek Tříkrálové sbírky

Tříkrálové pokladničky jsou rozpečetěny. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřické diecézi činí 1 194 287 Kč.

 

Děti ze sociálně slabých rodin byly na dvoudenním výletě na Lipně

Děti ze sociálně slabých rodin byly na dvoudenním výletě na Lipně

Na konci září se vydala skupinka dětí ze sociálně slabých rodin na Lipno. Dvoudenní výlet uspořádali dobrovolníci, kteří působí pod vedením Dobrovolnického centra při Diecézní charitě ČB.

Ukončení sbírky školních potřeb

Poradna Eva ukončila sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin.

Sbírka náramkových hodinek

Pro děti z klientských rodin pořádáme SBÍRKU NÁRAMKOVÝCH HODINEK (nejlépe digitální)

Sbíráme dioptrické brýle

Pro naše české rodiny v Rumunsku pořádáme SBÍRKU DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ

Věnujte cyklistickou helmu pro děti z chudých rodin