Poradna Eva – Terénní programy


 • Tel.: 734 435 072, 733 741 405
 
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Provozní doba Poradny Eva – Terénní programy:

 • PO          8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 • ÚT                                13:00 – 16:00 

 • ST           8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

 • ČT           8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00


Poslání:

Vyhledávat a kontaktovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či komunitách, poskytovat jim radu a pomoc a tím zastavit nebo zpomalit jejich sociální propad.

Pracovníci terénního programu poskytují služby v přirozeném prostředí uživatelů (nejčastěji přímo v domácnostech  uživatelů) a zaměřují se na podporu  jejich soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení problémů


Způsob poskytování:.

Služba je poskytována bezplatně, na území města České Budějovice. 


Cíle služby:

Terénní programy Poradny Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích poskytují služby jednotlivcům a rodinám s dětmi, kteří  mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či  etnického původu omezené  šance zapojit se do  života společnosti. Poskytují služby přímo v domácnostech  uživatelů a zaměřují se na podporu  jejich soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení problémů.
Služba je poskytována na území města České Budějovice a je bezplatná.

Poskytované služby:

 • Konzultace v domácím prostředí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při uplatňování práv 
 • Doprovod a asistence při jednání na úřadech a institucích
 • Pomoc při rozvoji dovedností a schopností podporujících sociální začleňování
 • Pomoc při podpoře a nácviku rodičovského chování, vedení hospodaření
 • Dluhové poradenství
 • Pomoc při školní přípravě dětí – zajištění dobrovolníka pro dítě 
 • Podpora  vhodných volnočasových aktivit pro děti - zajištění dobrovolníka pro dítě
 •  
 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistenci při vyjednávání s úřady a institucemi, doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • spolupráce s Dobrovolnickým centrem DCH ČB (možnost zprostředkování dobrovolníka dítěti z klientské rodiny pro volnočasové aktivity a pro školní přípravu) - program Šance všem.
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímou pomoc

Kde nás najdete:

 • území města Česé Budějovice
 • Kanovnická 18
 • v Poradenském centru Máj (adresa A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, zastávka MHD Jaroslava Bendy): Po 13:00 –16:00; Út - Pá zavřeno

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Stanislav Ondrášek - terénní sociální pracovník Mgr. Zuzana Řimnáčová - terénní sociální pracovník Mgr. Terezie Carbová - terénní sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DĚKUJEME!

 

Tříkrálová sbírka 2019 aktuálně

Náš výtěžek
7 499 909 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme za vaši štědrost!
Výsledky z našeho regionu ZDE.