Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě ČB


  • Tel.: 731 619 845
 
B. Němcové 53 , České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Cílem Dobrovolnického centra je zlepšení kvality života a podpora lidí s různými znevýhodněními  skrze pomoc dobrovolníků:

Pomoc v zázemí neziskovky:

  • pomoc při technických,
  • manuálních či administrativních činnostech


 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Valhová - koordinátorka dobrovolníků Bc. Barbora Fišerová Pegleyová, DiS. - koordinátorka dobrovolníků
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DĚKUJEME!

 

Tříkrálová sbírka 2019 aktuálně

Náš výtěžek
7 499 909 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme za vaši štědrost!
Výsledky z našeho regionu ZDE.