Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 731 402 983
 • charita1.kamenice465/465seznam.cz
 
Husovo náměstí 94, Kamenice nad Lipou, 394 70 Vedoucí služby: Mgr. Ilona Fedrová - sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Odvozy autem k lékaři, na nákupy, na hřbitov, doprovody při těchto odvozech, procházky s klienty a další služby dle ceníku.

Pečovatelská služba

Poslání Charitní pečovatelské služby:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby. Naše Farní charita poskytuje terénní pečovatelskou službu, která je určena seniorům, nemocným a zdravotně postiženým, jejichž soběstačnost je snížena věkem nebo nemocí. Služby zajišťujeme v Kamenici nad Lipou a okolních obcích, v domácnostech klientů. Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém vlastním přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti.

Základní činnosti pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při samostatném pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donášky obědů, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti, topení v kamnech, nákupy, donášky léků, placení na poště a v bance, praní a žehlení)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále poskytujeme fakultativní služby, jako jsou: odvozy autem k lékaři, na nákupy, na hřbitov, doprovody při těchto odvozech, jednoduché ošetřovatelské úkony (drobné převazy, mazání zad, apod.), procházky s klienty a další služby dle ceníku.

Cílová skupina:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost
 • osoby s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost
 • osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které vyžadují stálou péči 24 hodin denně
 • osobám hluchoslepým
 • osobám plně soběstačným

Cíle služby:

Dlouhodobým cílem služby je umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí.

Další cíle:

 • uživatelům donést oběd, nakoupit, pomoci s úklidem, vyprat prádlo, pomoci s hygienou dle individuálních potřeb uživatele
 • zajistit uživatelům kontakt se společenským prostředím
 • poskytovat službu kvalifikovanými pracovníky
 • spolupracovat s rodinou

Principy služby:

Charitní pečovatelská služba je:

 • individuální – ke každému uživateli je přistupováno s respektem k jedinečnosti osobnosti, zachování důstojnosti a práv uživatele s ohledem na jeho duševní a zdravotní stav
 • odborná – je poskytována od pracovníků, kteří prošli akreditovaným kurzem podle zákona 108/ 2006 Sb. a zúčastňují se pravidelných školení v rozsahu minimálně 24 hodin za rok
 • bezpečná  - snaží se zajistit zachování práva uživatele na soukromí, vlastní volbu a rozhodnutí
 • diskrétní – ze strany poskytovatele je zachovávána mlčenlivost a bez souhlasu uživatele nejsou zveřejněny žádné údaje o uživateli, které by mohli poškodit jeho zájmy
 • dobrovolná - služby jsou poskytovány za podmínky dobrovolného přijetí služby ze strany uživatele, tedy na dobrovolném smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem

Kapacita poskytované služby

Kapacita poskytované služby je maximálně 60 uživatelů denně, z toho maximálně 3 uživatelé upoutaní na lůžko. Kapacita dovážek obědů je maximálně 50 obědů denně.

Místo pečovatelské služby

Vlastní služba je poskytována v domácnostech klientů a v Městském domě s pečovatelskou službou. Středisko Farní charity je umístěno v budově fary, Husovo nám. 94, kde je vybudována místnost s potřebným sociálním a hygienickým zařízením. Tato místnost slouží jako základna vedení Farní charity a pečovatelkám a zároveň je to kontaktní místo pro žadatele pečovatelské služby, kteří se zde na nás mohou ve stanovených úředních hodinách obrátit.

Oblast působnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v Kamenici nad Lipou a v okolních vesnicích - Nová Ves, Gabrielka, Vodná, Březí, Bohdalín, Včelnička, Dráchov, Těmice, Babín, Pravíkov, Antonka, Rodinov, Lhota, Vlásenice, Mnich, Mirotín, Chválkov, Bořetín, Krumvald a další vesnice vzdálené max. 12 km od Kamenice nad Lipou. 

Čas poskytování služby (provozní hodiny)

Služba je poskytována ve všední dny od 8.00 do 16:30 hodin. S uživatelem je možno dohodnout poskytování služby od 6.00 do 20.00 hodin, i o víkendech, svátcích a ve dnech volna.

  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ilona Fedrová - sociální pracovník Markéta Vondrová - pracovník v sociálních službách Jitka Koubová - ředitel Pavla Kostková - ekonomický pracovník Zdeňka Tomcová - pracovnik v sociálních službách Kateřina Míková - pracovík v sociálních službách Ilona Lehejčková - technický/provozní pracovník Eva Šindelářová - pracovník v sociálních službách Daniela Čekalová - pracovník v sociálních službách Klára Štěpánová - pracovník v sociálních službách Ilona Šustrová - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DĚKUJEME!

 

Tříkrálová sbírka 2019 aktuálně

Náš výtěžek
7 499 909 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme za vaši štědrost!
Výsledky z našeho regionu ZDE.