Irena Třebínová

  • Tel.: 731 631 953, 381 276 733

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům sv. Františka - chráněné bydlení - vedoucí pracovnic v sociálních službách

Seznam služeb:

Dům sv. Františka - vedoucí pracovnic v sociálních službách