Zveme Vás na bohoslužbu za lidi bez domova a přístřeší - Klokoty u Tábora 28.6.2017

Zveme Vás na bohoslužbu za lidi bez domova a přístřeší - Klokoty u Tábora 28.6.2017

Srdečně zveme širokou veřejnost na bohoslužbu za lidi bez domova a přístřeší ve středu 28. 6. 2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech u Tábora, a to ve 13.30 hodin.

Pořádá Terénní program Tábor ve spolupráci s Misionáři obláty Panny Marie Neposkvrněné. Bližší informace podá Bc. Michal Kulhavý, vedoucí Terénního programu Tábor (732 485 0387, e-mail a.Eo4.~h~htBR_4WH_prT02938Es-Z29g).

Text: mk