Lidé bez domova vzpomenuli na zemřelé kamarády

Lidé bez domova vzpomenuli na zemřelé kamarády

V Táboře na poutním místě na Klokotech vzpomenuli místní bezdomovci na kamarády, kteří zemřeli na ulici. V modlitbě také prosili za sebe navzájem a za ty, kteří žijí v tíživých podmínkách.

Bohoslužbu slova vedl P. Jiří Můčka, OMI. Na dvě desítky účastníků vyslechli na začátku modlitbu jedné z nejpovolanějších, paní Ivany, která žije bez domova.

"Paní Ivana vložila do své modlitby prosbu za všechny lidi bez domova, kteří svoji situaci nezvládli, kteří zemřeli. A za všechny, kteří žijí na ulici a v tíživých životních podmínkách. Aby se z těžké situace dostali a zvládli svoji závislost na alkoholu," říká Jana Pilzová, vedoucí Terénního programu Tábor.

P. Jiří Můčka, který bohoslužbě předsedal, provedl přítomné katolickým obřadem bohoslužby slova. Na jejím konci se mnozí přidali, aby nahlas vyslovili svoje prosby a přímluvy, směřované k Bohu. Za lidi, kteří zemřeli na ulici, pak každý zapálil svíčku.

"Na bohoslužbu přišli tři příznivci Terénního programu Tábor, moc nás jejich přítomnost potěšila," uvádí Jana Pilzová. Po duchovním zastavení v kostele byl prostor k pokračování setkání na dvoře u bratří Oblátů. Bylo zde připraveno drobné občerstvení. Sem se přidali i někteří lidé z ulice, pro které je obtížné vstoupit do kostela a účastnit se bohoslužby.

"Děkujeme P. Jiřímu Můčkovi, OMI za vedení bohoslužby, všem bratřím Oblátům, kteří nás dlouhodobě podporují a také našim příznivcům a dobrovolníkům. Podpory jich všech si velmi vážíme," uzavírá Jana Pilzová z Terénního programu Tábor.

O tomto setkání vyšel článek v táborském Deníku. Přečíst si jej můžete tady.

Text: Věrka Michalicová