Základní informace o Poradně Eva

Poradna Eva poskytuje  zaregistrované sociální služby, a to  sociální poradenství (podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a terénní programy (podle § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Služby Poradny Eva jsou bezplatné. Všechny pracovnice, které v Poradně působí, mají vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce.

Sociální poradenství:

Sociální poradenství je poskytováno ambulantně, v konzultačních místnostech poradny v Riegrově ulici 51 v Českých Budějovicích a 1x v týdnu také v Poradenském centru v budově Komunitního centra na sídlišti Máj.
Poradna Eva nabízí své služby  ženám a dívkám, které se dostaly se do nepříznivé životní situace (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková hrozí a které potřebují:

  • podpořit při uplatnění a prosazení svých práv a oprávněných zájmů
  • lépe se vyznat ve svých právech i povinnostech
  • orientovat se v možnostech pomoci a v dostupných službách

Kontakty na pracovnice sociálního poradenství naleznete zde.

Terénní programy:

Terénní programy probíhají v přirozeném prostředí uživatelů služby. Sociální pracovnice terénního programu své klienty po dohodě pravidelně navštěvují, konzultace probíhají nejčastěji přímo v domácnostech uživatelů služby.
Terénní sociální pracovníci poskytují pomoc lidem, žijícím v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách na území města České Budějovice, kteří mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se do života společnosti. Tito lidé zároveň potřebují:

  • podpořit při uplatnění a prosazení svých práv a oprávněných zájmů
  • lépe se vyznat ve svých právech i povinnostech
  • orientovat se v možnostech pomoci a v dostupných službách

Kontakty na pracovnice terénních programů naleznete zde.