Terénní programy

(podle § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Poslání služby terénní programy:

Vyhledávat a kontaktovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či komunitách, poskytovat jim radu a pomoc a tím zastavit nebo zpomalit jejich sociální propad.

Pracovníci terénního programu poskytují služby v přirozeném prostředí uživatelů (nejčastěji přímo v domácnostech  uživatelů) a zaměřují se na podporu  jejich soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení problémů.

Služba je poskytována bezplatně, na území města České Budějovice. 

Kdo se na nás může obrátit (okruh osob, kterým je služba určena): 

Služba je určena dospělým jednotlivcům a rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách na území města České Budějovice, kteří mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se do života společnosti. Tito lidé zároveň potřebují:

 • podpořit při uplatnění a prosazení svých práv a oprávněných zájmů
 • lépe se vyznat ve svých právech i povinnostech
 • orientovat se v možnostech pomoci a v dostupných službách

Cíle služby Terénní programy:

Cílem služby Terénní programy je, aby uživatelé této služby:

 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • lépe se orientovali ve své situaci včetně jejích důsledků
 • získali přiměřenou podporu pro řešení své situace
 • získali srozumitelné informace a více dovedností pro zlepšení své situace
 • získali větší jistotu pro jednání se zaměstnavateli a se zástupci úřadů a institucí
 • získali podporu při předškolní a školní přípravě svých dětí a pro jejich volnočasové aktivity

Poslání a cíle terénního programu jsou realizovány prostřednictvím následujících činností a s respektem k dále vyjmenovaným zásadám práce.

Poskytované služby 

 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistenci při vyjednávání s úřady a institucemi, doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • spolupráce s Dobrovolnickým centrem DCH ČB (možnost zprostředkování dobrovolníka dítěti z klientské rodiny pro volnočasové aktivity a pro školní přípravu) - program Šance všem.
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímou pomoc

Hlavní zásady  práce při poskytování služby:

 • S uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • Uplatňujeme individuální přístup
 • Podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při zvládání jejich nepříznivé životní situace
 • Zachováváme důstojnost uživatelů
 • Zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • Respektujeme právo uživatelů na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • Pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • Respektujeme právo uživatelů na riziko a omyl
 • Respektujeme přirozené prostředí našich uživatelů s ohledem na jejich tradice, zvyklosti a rituály

OPZ_barevne

Projekt Bezplatné právní poradenství

I v roce 2017 Poradna Eva při Diecézní charitě České Budějovice poskytovala kromě běžného sociálně právního a dluhového poradenství také bezplatné právní poradenství. Tato forma podpory je určená zejména pro osoby a rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají dostatek finančních prostředků na úhradu právních služeb.

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Výtěžek z módní přehlídky pomůže ženám v nouzi

Výtěžek z módní přehlídky pomůže ženám v nouzi

Výtěžek z módní přehlídky, která se konala na začátku září v Českých Budějovicích byl věnován Poradně Eva. Bude využit na podporu služeb poskytovaných ženám v nouzi.

Chcete se stát dobrovolníkem v Itálii?

Chcete se stát dobrovolníkem v Itálii?

Přinášíme aktuální nabídku dobrovolnictví v Itálii. Přihlášky je možné podávat pouze do 20. ledna 2016.

Sbírka školních potřeb pomohla 187 dětem ze sociálně slabých rodin

Sbírka školních potřeb pomohla 187 dětem ze sociálně slabých rodin

Diecézní charita České Budějovice organizovala na přelomu srpna a září letošního roku sbírku školních potřeb.  Všechny darované věci – tempery, sešity, penály, aktovky atd. usnadnily celkem 187 žákům a studentům ze sociálně slabých rodin start do nového školního roku. 

Pozvání do Budějovic a do Tábora na Den otevřených dveří 1. října 2015

Pozvání do Budějovic a do Tábora na Den otevřených dveří 1. října 2015

Ve čtvrtek 1. října pořádá Diecézní charita ČB Den charity. Od 10 do 17 hodin pro Vás bude v Č. Budějovicích připraven informační stánek Na Sadech u sochy V. Lanny (u přechodu z Lannovy třídy směrem k náměstí) a po stejnou dobu budou otevřeny pro veřejnost všechny projekty a služby Diecézní charity ČB v Českých Budějovicích a v Táboře Intervenční centrum.

Ještě potřebujeme tempery, pera, fixy, obaly, školní batohy a kružítka pro děti ze sociálně slabých

Ještě potřebujeme tempery, pera, fixy, obaly, školní batohy a kružítka pro děti ze sociálně slabých

Dary do sbírky přijímáme denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hod. (v pátek jen do 14 hod.) na těchto místech: Poradna Eva, Riegrova 51, Č. Budějovice (přízemí budovy), nebo ředitelství Diecézní charity ČB, Kanovnická 16, Č. Budějovice. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Českobudějovická Charita pořádá tradiční tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Foto z loňského dětského tábora (2014)

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin organizuje ve dnech 30. 7. - 5. 8. 2015 Diecézní charita Č. Budějovice. Letošní téma je "Lovci mamutů". Podobně jako v minulých letech, i tentokrát se tábora zúčastní 16 dětí ve věkovém rozmezí 6 až 12 let.

Výběrové řízení - sociální pracovník v poradenství a v terénu v Č. Budějovicích

Sociální pracovník v poradenství a v terénu v Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě České Budějovice - zástup za mateřskou dovolenou, s nástupem od září 2015. Popis pracovní pozice a další informace naleznete v tomto článku.

Orientální tanečnice podpořily ženy, kterým není do tance

Orientální tanečnice podpořily ženy, kterým není do tance

V sobotu 16. května 2015 se v českobudějovickém studentském universitním divadle SUD konal charitativní taneční večer. Získané peníze pomohou ženám v nouzi. Dárci věnovali přes šest tisíc korun. Ženám, které se dostaly do nepříznivé životní situace, pomáhá Diecézní charita České Budějovice prostřednictvím Poradny Eva.