Bulharsko

partner – Saleziani Dona Bosca

Projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

Příjemci pomoci jsou primárně děti ze sociálně nejslabší romské komunity, jejichž rodiče denně řeší své existenční problémy a dětem se nevěnují. Následně tato pomoc přispívá v rozvoji samotné rodiny dítěte, které reprodukuje možnosti, alternativy odlišného života, které získává v Nízkoprahovém zařízení. Projekt chce volnočasovými aktivitami, výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení ze znevýhodňujícího rodinného prostředí, zejména při vstupu do školy kde nesporně sehrává v psychice dětí negativní proces.

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Charita ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol, která je součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu.Tématem soutěže je Člověk a jeho vztah k víře či náboženství.

Návštěva v Bulharsku prosinec 2009

Humanitární a rozvojová pomoc v Bulharsku

V prvním týdnu prosinci 2009 byla provedena kontrola projektu v bulharském Kazanlaku. Tady působí již patnáctým rokem mise Salesiánů Dona Boska.