Povodňová situaci v táborském regionu ze dne 4.6. 2013

Farní charita Tábor informuje o aktuální povodňové situaci na táborsku:
Tábor - V neděli 2.6. 2013 se protrhla provizorní hráz na rybníku Jordán – bezprostřední nebezpečí však nehrozilo díky tomu, že Jordán byl v té době vypuštěn v důsledku plánovaného odbahnění. Jordán je tedy znovu naplněn vodou, ale žádné bezprostřední ohrožení města v souvislosti s povodněmi se nepředpokládá.

Řeka Lužnice se v neděli vylila na silnici v Lužnické ulici a z tohoto důvodu byl uzavřen most spojující centrum města s městskou částí Čelkovice. Most byl znovu průjezdný již v pondělí 3.6. 2013, na silnici v Lužnické ulici se voda také již nevyskytuje.

Aktuální situace: FCH Tábor je v kontaktu s Ing. Semrádem (Oddělení krizového řízení MěÚ Tábor) a s Oblastním spolkem ČČK v Táboře, abychom společně koordinovali případnou pomoc. Zde v Táboře je situace klidná, k dnešnímu dni žádná domácnost nepotřebuje bezprostřední pomoc.

Sezimovo Ústí

Řeka Lužnice se v neděli 2.6. 2013 rozlila do spodního parku Vily Dr. Edvarda Beneše, zčásti zasáhla sklepní prostory budovy MěÚ Sezimovo Ústí. Voda se sice dostala do některých sklepních, garážových či jiných přízemních prostor, nezasáhla však a tudíž neponičila obytné části domků a bytů. Lužnice zasáhla též chatovou osadu Soukeník. Daleko větším nebezpečím než řeka Lužnice zde byl rozvodněný Kozský potok, který zalil zahrady a pozemky v jeho okolí.

Aktuální situace: Trvá zde III. stupeň povodňové aktivity.Řeka Lužnice by měla kulminovat v noci ze 4.6. na 5.6. 2013, následně by mělo dojít k jejímu postupnému poklesu. Kozský potok v Sezimově Ústí již postupně ustupuje, stále však zůstávají zaplaveny zahrady a pozemky v jeho okolí. Zatím žádná domácnost nebyla bezprostředně ohrožena velkou vodou.

Planá nad Lužnicí

Aktuální situace: Trvá zde III. stupeň povodňové aktivity, Lužnice by měla v Plané kulminovat ve středu 5.6. 2013 v dopoledních hodinách.

Informace od pana starosty Šimánka – v této chvíli není nikdo bezprostředně ohrožen, úklid po velké vodě a vše s tím spojené si zajistí svépomocí. Nadále jsme v kontaktu – pokud by se situace změnila a potřebovali by pomoc.

Soběslav

Aktuální situace: Řeka Lužnice by zde měla kulminovat ve středu 5.6. 2013 dopoledne. Podél řeky Lužnice a Černovického potoka jsou nainstalována mobilní bezpečnostní hrazení, která mají stále dostatečnou rezervu, takže by ani po zítřejší kulminaci nemělo dojít k přelití přes ochranná hrazení. Požadavky na pomoc nejsou žádné.

Veselí nad Lužnicí

Aktuální situace: Zde je situace komplikovanější vzhledem k tomu, že se zde stékají řeky dvě – Lužnice a Nežárka. Nežárka by měla stále pomalu stoupat a měla by zasáhnout Foglarovo nábřeží a ulici Maredovu a Jateční. Zatím není hlášena potřeba pomoci, neboť se stále čeká, jak se situace v dalších hodinách a dnech vyvine.

Bechyně

Aktuální situace: Lužnice zde stále klesá, nicméně v této chvíli se jedná o nejvíce postižené město v táborském regionu – voda zaplavila 25 domů.

Informace o poskytnuté pomoci ze dne 4.6. 2013:

 Bechyně

Velkou vodou zasaženo 25 domů – bylo poskytnuto 10 vysoušečů a čistící, úklidové a dezinfekční prostředky. Další požadavky v této chvíli nejsou. FCH Tábor je v kontaktu s panem starostou Matějkou ohledně koordinace další pomoci.

Obec Zárybničná Lhota

Ohrožených bylo 7 domů.

Bezprostřední pomoc potřebovaly 3 postižené rodiny – byly poskytnuty vysoušeče, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky. FCH Tábor zůstává s nimi v kontaktu pro případnou další pomoc.

Obec Stoklasná Lhota

Pomoc byla zprostředkována 2 rodinám – vysoušeče, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky. FCH Tábor zůstává s nimi nadále v kontaktu pro případnou další pomoc.