Předběžné výsledky Národní potravinové sbírky

Předběžné výsledky Národní potravinové sbírky

Národní potravinová sbírka skončila před hodinou. Přinášíme výsledky. Ale ještě předtím: děkujeme všem, kteří jste přišli, nakoupili a darovali potraviny. V Č. Budějovicích v Penny na Novohradské a v Kauflandu, k tomu ještě v Penny v Č. Krumlově to bylo... (více v tomto článku)

to bylo přes 1200 kg jídla pro klienty Diecézní charity České Budějovice! Děkujeme, velmi si toho vážíme! Tady jsou předběžné počty darovaných potravin podle obchodních domů (poslední potraviny se ještě váží a počítají, ale už Vás nechceme více napínat):

  • Kaufland Č. Budějovice: 1080 kg potravin!
  • Penny na Novohradské, Č. Budějovice: 110 kg potravin!
  • Penny v Č. Krumlově (tady pouze od 8 do 12 hodin): 40 kg potravin!

Všem velikánské díky. Dárcům, dobrovolníkům i organizátorům!

Text: Věrka Michalicová