Návštěva českobudějovické charity v Rumunsku

Návštěva českobudějovické charity v Rumunsku

Ve dnech 10. – 14. 6. 2014 jsme navštívili partnerské organizace v Rumunsku a předali humanitární pomoc. Zveme Vás ke krátkému shrnutí naší cesty...

Pracovníci Diecézní charity České Budějovice navštívili v čele s ředitelkou charity a ekonomem rumunskou Diecézní charitu Satu Mare, Oradea a farnost Tileagd.

Diecézní charitě Satu Mare jsme předali část výtěžku z Tříkrálové sbírky ve výši 1 430 € pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Finanční pomoc je určena pro jejich rehabilitační aktivity a zřízení topení v zimním období. Jejich zařízení pro postiženou mládež je jediné v celé oblasti, na aktivity s postiženými dětmi a na topení nemají finanční prostředky.

V Diecézní charitě Oradea jsme nabídli humanitární pomoc formou potravin a ošacení, včetně bot. Tato pomoc je určena pro nejchudší lidi, na které sociální politika státu úplně zapomněla.  Spousta mladých a starých lidí žije na okraji společnosti, bez práce a finančních prostředků.

Poslední zastavení bylo ve farnosti Tileagd. Tamní duchovní správce se stará o nemocné seniory. Jejich situace je zoufalá, jsou vážně nemocní, mají velice malé důchody (100 – 200 USD), které nestačí na léky ani na obživu. Srdečně vítali naši potravinovou pomoc. S bolestí nám sdělovali, jak drahé jsou jejich léky a i při skromném hospodaření nemohou se svými důchody vystačit. Bylo nám smutno, když vyprávěli, jak jejich předci přišli ze Slovenska do Rumunska, aby žili lépe, a nyní oni sami jsou nebozí a sami se svými nemocemi.  Na základě neutěšeného stavu našich krajanů se nám podařilo předjednat pečovatelskou službu ze vzdálené Diecézní charity Oradea, na které bychom se v budoucnu podíleli při zajišťováním mzdy pečovatelky.

Celá návštěva byla v přátelském duchu, obdivovali jsme bezproblémové soužití národnostních menšin, mezi Rumuny, Maďary, Slováky, Čechy a Romy.  Zdejší duchovní správce nám dal k soužití menšin jednoduchou odpověď: „My posuzujeme lidi podle toho, zda je člověk dobrý nebo zlý, je jedno odkud pochází.“

Text: Roman Tlapák 

Kontakt pro média: Michaela Čermáková a Roman Tlapák

Související galerie