Diecézní charitu ČB navštíví partneři z Běloruska

Představit své projekty pomoci potřebným lidem a seznámit se s místními, to je hlavní účel návštěvy z běloruské Pinské charity na jihu Čech. Její pracovníci budou hosty českobudějovické Diecézní charity ve dnech 16. – 20. 4. 2013. Českobudějovická Diecézní charita podporuje v jižní části Běloruska tři sociální projekty. 

Prvním z nich je projekt Děti ulice, který pomáhá dětem ze sociálně nejslabších rodin, hlavně těch, jež se rozpadly vinou vážných nemocí z černobylské jaderné katastrofy. Tyto děti mohou trávit svůj volný čas v nízkoprahovém zařízení, kde se připravují do školy, mohou si hrát hry a dostanou i najíst.

Dalším projektem jsou ozdravné pobyty běloruských dětí v Jihočeském kraji. Ty také pomáhají hlavně dětem ze sociálně slabých rodin, které se alespoň na několik dnů dostanou do lepšího prostředí, než mají doma. Tam musí často pomáhat rodičům na malých hospodářstvích, která jsou nutná pro uživení chudých běloruských rodin.

Nejznámějším je projekt Adopce na dálku, který českobudějovická Diecézní charita podporuje od roku 2004. Jedná se o finanční pomoc dětem ze sociálně nejslabších rodin obzvláště na běloruském venkově. Příspěvek slouží na učební pomůcky, jazykové, hudební kurzy a oblečení. V současné době je v projektu 176 běloruských dětí, které mají svoje adoptované rodiče.

Pracovníci Pinské charity budou během návštěvy prezentovat své projekty nejen odborníkům, ale i veřejnosti. A to na přednáškách ve Veselí nad Lužnicí (St. 17. 4. od 15 hodin, Dům sv. Františka), Vodňanech (Čt. 18. 4. od 19 hodin, Městská galerie), Strakonicích (Pá. 19. 4. od 19 hodin, farnost v hradě) a Českých Budějovicích (So. 20. 4. od 10 hodin, přednáškový sál ODS – Branišovská 2.), kde též přiblíží zájemcům život v Bělorusku.

Kontakty:

Roman Tlapák, vedoucí humanitární a rozvojové pomoci,

Taťjana Šeráková, koordinátorka projektu Adopce na dálku