Koncert Štěpána Raka vynesl více než 15 tis. Kč pro Adopci na dálku

Koncert Štěpána Raka vynesl více než 15 tis. Kč pro Adopci na dálku

Velkým úspěchem skončil sobotní benefiční koncert kytarového mistra - profesora Štěpána Raka, jehož umění aplaudovala zcela zaplněná síň Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Vystoupení, které ve prospěch projektu Adopce na dálku pořádalo společně s Diecézní charitou České Budějovice sdružení Jihočeské matky, vydělalo pro potřebné děti 15 267 Kč.

„Z této sumy dostane například sedm tisíc korun šestiletá Maria Overčuk z Běloruska, která je vážně nemocná, peníze jsou potřeba na operaci srostlých prstů na ruce,“ upřesnila koordinátorka projektu Adopce na dálku Taťjana Šeráková.

Projekt Adopce na dálku pomáhá dětem ze sociálně slabého prostředí z chudých zemí. Adoptivní rodiče prostřednictvím českobudějovické Diecézní charity podporují děti z Běloruska a afrického Zimbabwe. Ročně posílají svému dítěti v případě Běloruska minimálně pět tisíc korun na dítě - žáka základní školy, na studenta střední či vyšší školy pak šest tisíc korun. V případě Zimbabwe částka činí alespoň šest tisíc korun.

Peníze umožňují dětem chodit do školy a těm africkým také možnost, aby se alespoň jednou denně najedly.

Text: Jan Ziegler