Kronika z roku 1933

Výroční zpráva diecézního svazu charity v Čes. Budějovicích za rok 1933


Kronika z roku 1932

Výroční zpráva diecésného svazu charity v Č. Budějovicích - 1932

Kronika z roku 1931

1931 - Sociálně charitativní odbor Kat. Akce

Kronika z roku 1930

Výroční zpráva sociálně – charitativního odboru Katol. Akce v Č. Budějovicích - 1930


Kronika z roku 1929

Činnost odboru sociál.charit. Katol. Akce v r. 1929

Kronika z roku 1928

Sociálně charitativní odbor Katolické Akce 1928