Tříkrálová sbírka pomohla vyhořelé rodině

Tříkrálová sbírka pomohla vyhořelé rodině

Tříkrálová sbírka pomohla rodině, které vyhořel dům aneb souhra hasičů s Diecézní charitou v Českých Budějovicích.

Okamžitá pomoc pro lidi postižené přírodními katastrofami, i to jeden z účelů Tříkrálové sbírky. Českobudějovická Diecézní charita takto relativně nedávno získané peníze nyní použila na pomoc rodině s dvěma dětmi z Libívi u Dřítně, které vyhořel dům. „Tito lidé přišli o všechno a zachránili prakticky jen to, co měli na sobě.  Proto jsme jim dovezli, trvanlivé potraviny, oblečení a pro začátek dali 10 tisíc korun,“ uvedl zástupce ředitelky DCH Roman Tlapák   

Tato akce byla rovněž ukázkovým příkladem spolupráce záchranné složky  s institucí, která se zaměřuje na pomoc potřebným lidem. „Zavolala  nám psycholožka z Hasičského záchranného sboru Marie Mezníková, která nás na upozornila na tuto smutnou událost a svízelnou situaci vyhořelé rodiny,“ objasnil zástupce ředitelky.

Nešťastníci sice měli dům pojištěný, jenomže pojišťovna zatím nesdělila, kolik peněz za požár zaplatí. Je ale obvyklou praxí, že peněžní ústavy nikdy neproplatí celou škodu. „Budeme této rodině cíleně pomáhat i dále. To znamená, že ji nedáme hotové peníze, ale například proplatíme fakturu za stavební materiál a podobně,“ vysvětlil Tlapák.

Kontakty:

Roman Tlapák, zástupce ředitelky DCH

Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice