Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce letos připadá na 21. března 2017. Diecézní charita České Budějovice poskytuje služby v oblasti sociální více než čtvrt století. Pomáhá lidem v nouzi na jihu Čech a formou humanitární činnosti působí také v zahraničí. Jednou z činností, na které se zaměřuje, je i podpora komunit.

Světový den sociální práce vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků – IFSW a připadá vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Téma pro tento rok je Podpora komunit a udržitelnosti prostředí.

Komunitní práce Novohradská P2150016

Projekt Komunitní práce Novohradská, který Diecézní charita České Budějovice provozuje od roku 2013, je zaměřen na podporu společenství obyvatel sociálně vyloučené lokality v Č. Budějovicích. Cílem je zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů mezi obyvateli a lidmi ze sousedství. Komunitní práce navazuje na individuální přístup a odborné sociální služby Diecézní charity České Budějovice a zaměřuje se na práci s celou komunitou. Nedílnou součástí týmu Komunitní práce jsou dobrovolníci. Za jejich nezištnou pomoc jim patří velký dík!

Text: Věrka Michalicová