Poděkování za službu Pečovateslké služby Městské charity Č. Budějovice

Poděkování za službu Pečovateslké služby Městské charity Č. Budějovice

Naši pracovníci jsou profesionální i lidští zároveň. Poděkování za pomoc pana Ing. Morávka z Pečovatelské služby Městské charity České Budějovice doputovalo až na "krajské" ředitelství...

Až k rukám paní ředitelky Diecézní charity České Budějovice - ředitelství pro všechny farní a oblastní charity v českobudějovické diecézi doputovalo poděkování od paní Olgy Jarošové z Českých Budějovic. Děkujeme, velmi si toho vážíme!