Obrázky z bohoslužby za Charitu

Obrázky z bohoslužby za Charitu

V úterý 20. září 2016 se konala slavnostní bohoslužba za Charitu při příležitosti změny ředitele Diecézní charity Č. Budějovice. Děkujeme všem, kteří jste s námi poděkovali za službu Mgr. Michaely Čermákové a přivítali nového ředitele Mag. Jiřího Kohouta.

Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli slavnostní chvíle zúčastnit, jsou k dispozici níže v tomto článku alespoň fotografie z průběhu bohoslužby (foto Pavel Ambrož pro projekt Člověk a víra, děkujeme).