Obrázky z Adventního koncertu českobudějovických Charit

Obrázky z Adventního koncertu českobudějovických Charit

V pondělí 7. prosince 2015 uspořádaly společný koncert pro dárce, dobrovolníky a příznivce Diecézní charita Č. Budějovice a Městská charita Č. Budějovice. Fotky ze svátečního večera najdete na konci tohoto článku.

Děkujeme Konzervatoři Č. Budějovice, jejímu řediteli Petru Riesovi a profesoru Lubomíru Krchovi za uspořádání koncertu a zapůjčení prostor. Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na finanční odměnu:

  • Linda Kuncová, zpěv
  • Jana Mazancová, klavír
  • Barbora Kubíková, kytara
  • Aneta Kořínková, flétna
  • Mgr. Milena Zahradilová, klavír
  • Jitka Nestřebová, klavír
  • Anna Pavlíková, zpěv
  • PaedDr. Věra Bauerová, klavír

Děkujeme studentům a pedagogům SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Senovážné nám. 12, Č. Budějovice za přípravu občerstvení a pomoc s obsluhou hostů koncertu.

Děkujeme všem hostům, kteří nás potěšili svou přítomností.

Text: Věrka Michalicová

Související galerie