Dušičková mše za lidi bez domova

Dušičková mše za lidi bez domova

V Českých Budějovicích se ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zaplnil Studentský kostel Sv. Rodiny lidmi, kteří přišli vzpomenout na ty, kteří žili a zemřeli na ulici. Mnozí z příchozích přinesli oblečení pro ty, kteří na ulici v současnosti přebývají.

Kostel Sv. Rodiny se zvolna plnil lidmi. Mezi nimi bylo i pár těch, kteří na ulici nyní žijí. Anebo přes léto žili. "V létě jsem byl venku, ale teď chci přes zimu zůstat v teple na azylu. A až bude teplo, půjdu zase na ulici. Nebo si pronajmu byt v Písku. Možná tam v pondělí zajedu se zeptat," řekl jeden z mužů bezdomovců, kteří na bohoslužbu přišli.

"Když strojíš hostinu, nezvi své známé. Pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. Ty, kteří nemají, jak by ti to odplatili," řekl v úvodu bohoslužby P. Pavel Šimák - kněz, který mši vedl. A vyzval přítomné: "Přišli jsme vzpomenout na ty, na které málokdo vzpomíná. Abychom se spojili se všemi, kteří žijí na okraji společnosti, i s těmi, kteří už jsou u Pána. Abychom vytvořili jednu rodinu. Přijměme je tedy do svého srdce."

Ke konci bohoslužby byla všechna místa na sezení zaplněna. Kromě lidí bez domova přišli mnozí pracovníci Městské charity ČB v čele s jejich ředitelem Josefem Hesem a s ředitelkou Diecézní charity ČB Michaelou Čermákovou. Svou přítomností vyjádřili podporu lidem, kteří jsou v těžké životní situaci, také pedagogové a studenti přilehlého Biskupského gymnázia a lidé z veřejnosti. Všem, kteří přišli, děkujeme.

Na závěr kázání vyjádřil P. Pavel Šimák své přesvědčení: "Situace, kvůli kterým se lidé dostali na ulici, jsou příznakem nemocné společnosti."

Bohoslužba za lidi, kteří žili a zemřeli na ulici, se koná v Č. Budějovicích na podzim už tradičně. Jejím iniciátorem je vždy Městská charita Č. Budějovice, jejíž pracovníci zTerénního programu s lidmi bez domova pracují.

Text a foto: Věrka Michalicová