Rozhovor s prezidentem DCHCB panem JCLic. Mag. theol. Stanislavem Brožkou

Poslechněte si rozhovor s prezidentem Diecézní charity České Budějovice na Rádiu Proglas.

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2017-09-18-20-15-00/