Město lidem, lidé městu

Město lidem, lidé městu

Poradna Eva a Poradna pro cizince a migranty na akci Město lidem, lidé městu.

Dne 26.8. 2017 se pracovníci poraden Diecézní charity České Budějovice zúčastnili akce Město lidem, lidé městu. Historicky poprvé své síly spojily různé poradny, které v Českých Budějovicích poskytují odborné sociální poradenství a krizovou pomoc, aby své služby přiblížily občanům města. Lidé měli možnost vyfotografovat se v našem letním fotokoutku plném rekvizit, které zaujaly zejména dětské návštěvníky, nebo se slogany vystihujícími nejčastěji řešená témata. Cílem akce bylo rozšířit informace o dostupných službách odborného sociálního poradenství a krizové pomoci v našem městě. Vzhledem k hojné návštěvnosti festivalu i samotného fotokoutku byla akce vyhodnocena jako úspěšná, zájem návštěvníků všechny zúčastněné potěšil.

Počasí nám přálo, a tak jsme měli možnost vychutnat si pohodovou letní atmosféru v centru našeho města ve společnosti milých kolegů a zároveň upozornit na potřebnost této formy sociálních služeb, jejichž existence bývá mnohdy v důsledku nedostatečného financování ohrožená. 

 

obrázek obrázek II