Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Vyřizování povolení k pobytu v cizí zemi? Asistenci při vyplňování formulářů, tlumočení, ujasňování práv a povinností cizinců nabízí přímo na českobudějovickém Odboru azylové a migrační politiky MV ČR pracovnice Poradny pro cizince Taťjana Šeráková. Zveme Vás k nahlédnutí do její práce...

Cizincům ze třetích zemí, kteří pobývají na našem území legálně v režimu Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb., pomáhá Taťjana Šeráková, a to přímo na Odboru azylové a migrační politiky MVČR v Českých Budějovicích. Cizincům poskytuje služby základního poradenství (náležitosti jednotlivých žádostí, práva a povinnosti cizinců), asistenci při vyplňování formulářů a tlumočení do ruštiny. Pracovnice poradny je zde k dispozici každé pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. To vše v rámci realizovaného projektu „Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice II.“, který je podpořen Ministerstvem vnitra ČR, a bude probíhat celý rok 2014. Tyto aktivity byly odstartovány již v  loňském roce. Od června do prosince 2013 byly poskytovány totožné služby za podpory MV ČR, s cílem ověřit, zda o asistenci budou mít občané z třetích zemí zájem.

Za dobu poskytování služeb v roce 2013 se na Taťjanu Šerákovou obrátilo s prosbou o pomoc 803 občanů z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Moldávie, Mongolska, Kazachstánu, Uzbekistánu a mnohých dalších. Z tohoto důvodu je v realizaci projektu pokračováno.

Kontakty pro média: